نمایشگاه «تصویرگری‌های کودکان برپایه نسخه چاپ سنگی شاهنامه» گشایش می‌یابد

کتابخانه و موزه ملی ملک نمایشگاه «تصویرگری‌های کودکان برپایه نسخه چاپ سنگی شاهنامه» را به پاس‌داشت زبان فارسی و بزرگ‌داشت حکیم ابوالقاسم فردوسی از روز پنج‌شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ خورشیدی برگزار می‌کند.

نمایشگاه «تصویرگری‌های کودکان برپایه نسخه چاپ سنگی شاهنامه» گشایش می‌یابد

به پاس‌داشت زبان فارسی و بزرگ‌داشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در کتابخانه و موزه ملی ملک

نمایشگاه «تصویرگری‌های کودکان برپایه نسخه چاپ سنگی شاهنامه» گشایش می‌یابد

کتابخانه و موزه ملی ملک نمایشگاه «تصویرگری‌های کودکان برپایه نسخه چاپ سنگی شاهنامه» را به پاس‌داشت زبان فارسی و بزرگ‌داشت حکیم ابوالقاسم فردوسی از روز پنج‌شنبه 29 اردیبهشت 1401 خورشیدی برگزار می‌کند.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، وقف‌شده بر آستان قدس رضوی، نمایشگاه «تصویرگری‌های کودکان برپایه نسخه چاپ سنگی شاهنامه» 60 اثر تصویرگری و تصویرسازی کودکان را دربرمی‌گیرد. این آثار در یک رویداد فرهنگی به شیوه مشارکتی میان موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک و موسسه هنرهای تجسمی نیکوپندار پدید آمده‌اند. 25 کودک در گروه‌های سنی زیر 12 سال، هنرمندان آفریننده این آثار بوده‌اند. این رویداد در چارچوب بخشی از برنامه تابستانی موسسه هنرهای تجسمی نیکوپندار با همکاری کارشناسان موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک در سال 1400 خورشیدی برگزار شد.

اندیشه اجرای این آثار پس از دیدار کودکان از نمایشگاه گزیده آثار چاپ سنگی علی‌قلی خویی از آثار گنجینه کتابخانه و موزه ملی ملک شکل گرفت که در مکان موسسه نیکوپندار برگزار شده و به نمایش درآمده بود. کودکان پیش‌تر در کارگاهی شرکت کرده بودند که برای آشنایی بیش‌تر با تصویرگری و تکنیک‌های چاپ دستی از سلسله کارگاه‌ها در کتابخانه و موزه ملی ملک برای کودکان برگزار شده بود.

نمایشگاه آثار چاپ سنگی نسخه شاهنامه به تصویرگری علی‌قلی خویی که سال 1398 خورشیدی در نگارخانه کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار شده بود، موسسه هنرهای تجسمی نیکوپندار را برآن داشت با همکاری کارشناسان کودک و نوجوان در کتابخانه و موزه ملی ملک این رویداد مشارکتی را برگزار کند. کارشناسان موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک در این رویداد مشارکتی کوشیدند به کودکان در کنار آشنایی با فرهنگ و تمدن این سرزمین به ویژه زبان فارسی و شاهنامه فردوسی، روش‌های چاپ شیشه، کلاژ (تکه‌چسبانی) و تصویرگری بیاموزند. تکنیک‌های به‌کار گرفته‌شده در این تصویرگری‌ها از این‌رو فنونی همچون چاپ شیشه، کلاژ و تصویرگری با ابزار پاستل و اکریلیک و کار با آبرنگ را دربرمی‌گیرد.

نمایشگاه «تصویرگری‌های کودکان برپایه نسخه چاپ سنگی شاهنامه» در روز پنج‌شنبه 29 اردیبهشت 1401 خورشیدی در ساختمان کتابخانه و موزه ملی ملک به نشانی «تهران، میدان امام خمینی (ره)، سردر باغ ملی، خیابان ملل متحد (میدان مشق)» گشایش می‌یابد. موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک دوستداران فرهنگ و تمدن را به دیدار این نمایشگاه جذاب فرامی‌خواند.

برچسب‌ها:

نظر شما: