بازدید رایگان از کتابخانه و موزه ملی ملک به مناسبت روز جهانی موزه

کتابخانه و موزه ملی ملک هم‌زمان با فرارسیدن روز جهانی موزه، دو روز از دوستداران فرهنگ و هنر و گردشگران و تهران‌گردان به رایگان میزبانی می‌کند.

بازدید رایگان از کتابخانه و موزه ملی ملک به مناسبت روز جهانی موزه

روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه ۲۸ و ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

بازدید رایگان از کتابخانه و موزه ملی ملک به مناسبت روز جهانی موزه

کتابخانه و موزه ملی ملک هم‌زمان با فرارسیدن روز جهانی موزه، دو روز از دوستداران فرهنگ و هنر و گردشگران و تهران‌گردان به رایگان میزبانی می‌کند.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، وقف‌شده بر آستان قدس رضوی، گردشگران و دوستداران فرهنگ و هنر می‌توانند با فرارسیدن روز جهانی موزه، در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه ۲۸ و ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ خورشیدی به رایگان از تالارهای موزه‌ای بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران بازدید کنند.

برچسب‌ها:

نظر شما: