موزه ملک با کمال الملک به مدارس می رود

به گزارش روابط عمومی و مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک ، موزه ملک از اول اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ با برگزاری نمایشگاه سیاری از تابلوهای کمال الملک به مدارس تهران میرود. محمد غفاری معروف به کمال الملک در سال ۱۲۲۷ شمسی در روستایی نزدیک کاشان به دنیا آمد. پدرش میرزا بزرگ، عمویش صنیع الملک و برادرش ابوتراب غفاری بود. وی در سن ۱۲ سالگی به تهران آمد، به مدرسه دارالفنون رفت و پس از مدتی نشان علمی گرفت. با کشیدن تصویر اعتضادالدوله مدیر مدرسه، نظر ناصرالدین شاه را جلب کرد و در سال ۱۲۶۱ه. ش لقب نقاش باشی را گرفت و مقام معلمی شاه را پیدا کرد. در سال ۱۲۶۹ ه.ش از طرف ناصرالدین شاه لقب کمال الملک را گرفت. پس از برقراری مشروطه در سال ۱۲۹۸ ه.ش مدرسه صنایع مستظرفه را تاسیس نمود. وی در سن ۹۵ سالگی در سال ۱۳۱۹ ه.ش درگذشت .

موزه ملک با کمال الملک به مدارس می رود

نمایشگاه سیار موزه ملک که همزمان با هفتادمین سالگرد درگذشت این هنرمند میباشد با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان با هنر ایرانی و مفاخر ایران، به گونه ای برنامه ریزی شده تا دانش آموزان خود در برگزاری این نمایشگاه مشارکت نموده و در یک برنامه یک ساعته و درمیان ساعات درسی دانش آموزان با زندگی کمال الملک، شیوه کار وی و نگاهش در آثار، آشنایی یابند.

در این نمایشگاه تعداد 15 تابلو کپی برداری شده از آثار کمال الملک که در موزه ملک نگهداری میشود در کلاسهای مدارس به نمایش در خواهد آمد و در کنار آن راهنمایان موزه به معرفی کمال الملک ، زندگی و آثار وی خواهند پرداخت.

در واقع این نمایشگاه اولین گام موزه ملک در جهت یک برنامه بلند مدت با شعار حرکت به سوی مردم و بردن موزه به میان مردم است. این برنامه نخستین اقدام موزه ای است که به شکل یک موزه سیار و به منظور اشاعه فرهنگ موزه از سنین کودکی به میان مدارس می رود.

تور نمایشگاه آثار کمال الملک در مدارس تهران در فصل نخست اجرایی خود به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت. مربیان مدارس در صورت علاقه جهت همکاری و حضور این تور در مدارس خود میتوانند با موزه ملک تماس حاصل نمایند.

برچسب‌ها:

نظر شما: