بازدید رایگان از کتابخانه و موزه ملی ملک در هفته میراث فرهنگی

کتابخانه و موزه ملی ملک هم‌زمان با آغاز هفته میراث فرهنگی، یک هفته از دوستداران فرهنگ و هنر و گردشگران و تهران‌گردان به رایگان میزبانی می‌کند.

بازدید رایگان از کتابخانه و موزه ملی ملک در هفته میراث فرهنگی

تمدید میزبانی رایگان از گردشگران و تهران‌گردان

بازدید رایگان از کتابخانه و موزه ملی ملک در هفته میراث فرهنگی

کتابخانه و موزه ملی ملک هم‌زمان با آغاز هفته میراث فرهنگی، یک هفته از دوستداران فرهنگ و هنر و گردشگران و تهران‌گردان به رایگان میزبانی می‌کند.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، وقف‌شده بر آستان قدس رضوی، گردشگران و دوستداران فرهنگ و هنر می‌توانند در هفته میراث فرهنگی (از 28 اردیبهشت تا 5 خرداد 1401 خورشیدی) به رایگان از تالارهای موزه‌ای بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران بازدید کنند. کتابخانه و موزه ملی ملک به مناسبت فرارسیدن روز جهانی موزه (28 اردیبهشت) به مدت دو روز از دوستداران فرهنگ و هنر به رایگان میزبانی کرد. با توجه به استقبال گسترده گردشگران به ویژه تهران‌گردان از دیدار گنجینه آثار تاریخی نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران، این بازدید رایگان تا پایان هفته میراث فرهنگی تمدید شد.

برچسب‌ها:

نظر شما: