نشست علمی «ملاحظات روش‌شناختی در بهره‌گیری از احادیث طبی» برگزار شد

کتابخانه و موزه ملی ملک، نشست علمی «ملاحظات روش‌شناختی در بهره‌گیری از احادیث طبی» را با حضور دوستداران فرهنگ و تمدن اسلامی- ایرانی برگزار کرد.

نشست علمی «ملاحظات روش‌شناختی در بهره‌گیری از احادیث طبی» برگزار شد

با همکاری موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک و دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی ایران

نشست علمی «ملاحظات روش‌شناختی در بهره‌گیری از احادیث طبی» برگزار شد

کتابخانه و موزه ملی ملک، نشست علمی «ملاحظات روش‌شناختی در بهره‌گیری از احادیث طبی» را با حضور دوستداران فرهنگ و تمدن اسلامی- ایرانی برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی کتابخانه و موزه ملی ملک، وقف‌شده بر آستان قدس رضوی، دکتر حمید باقری استادیار علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه تهران در نشست علمی «ملاحظات روش‌شناختی در بهره‌گیری از احادیث طبی» درباره ملاحظه‌های بهره‌گیری از احادیث طبی سخن راند. این نشست در روز چهارشنبه 18 خرداد 1401 خورشیدی از ساعت 14 در ساختمان کتابخانه و موزه ملی ملک با همکاری دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.

فیلم کامل این نشست علمی به زودی منتشر می‌شود.

گزیده تصویرهای این نشست را در ادامه می‌بینید؛

برچسب‌ها:

نظر شما: