نشست جانبی رویداد «باغ و گلستانم آرزوست» در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار می‌شود

نشست جانبی رویداد «باغ و گلستانم آرزوست» هم‌زمان با روز ملی گل در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار می‌شود.

نشست جانبی رویداد «باغ و گلستانم آرزوست» در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار می‌شود

هم‌زمان با روز ملی گل

نشست جانبی رویداد «باغ و گلستانم آرزوست» در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار می‌شود

نشست جانبی رویداد «باغ و گلستانم آرزوست» هم‌زمان با روز ملی گل در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی کتابخانه و موزه ملی ملک، وقف‌شده بر آستان قدس رضوی، نشست تخصصی هنری- علمی هم‌زمان با روز ملی گل، در جایگاه برنامه جانبی رویداد نمایشگاهی «باغ و گلستانم آرزوست» با همکاری انجمن عمارات محروسه ایران در روز چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ خورشیدی از ساعت ۱۴ تا ساعت ۱۷ در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار می‌شود. موضوع‌های سخنرانی این نشست به ترتیب زیر خواهد بود؛ 

برچسب‌ها:

نظر شما: