​قطعه چلیپای نستعلیق ممتاز

این اثر که به گواه رقم آن در تاریخ ۱۱۰۱ قمری (دوران سلطنت شاه سلیمان صفوی) توسط محمدصالح اصفهانی و به قلم مشقی کتابت شده، یکی از قطعات زیبا و ارزشمند خوش‌نویسی در گنجینه حاج حسین‌آقا ملک در زمان زندگی او بوده است. این قطعه کم‌مانند که بر کاغذ دست ساز آهار مهره فستقی نگاشته شده، با آرایه‌هایی گوناگون چون لچکی‌های مذهّب با نقوش ختایی، طلااندازی مضرس و منقش بین خطوط، تسمه‌اندازی مزیّن به نقوش حل‌کاری و جداول زینت یافته و سرانجام، پاسپارتوی نخودی رنگ با نقوش گل و مرغ و پروانه‌های رنگی با تکنیک آبرنگ و پرداز با کمندی به قهوه‌ای و طلایی و تحریر مشکی، آن را تاکنون در بَرِ خویش حفظ کرده و به دست ما رسانیده است.

​قطعه چلیپای نستعلیق ممتاز

قطعه چلیپای نستعلیق ممتاز

ای ناله پیر خانقاه از غم تو/ افغان خروس صبح گاه از غم تو

وی گریه طفل بی‌گناه از غم تو/ آه از غم تو هزار آه از غم تو

(ابوعبدالله جعفر رودکی سمرقندی/ نقل از شیخ ابوسعید ابوالخیر)

این اثر که به گواه رقم آن در تاریخ 1101 قمری (دوران سلطنت شاه سلیمان صفوی) توسط محمدصالح اصفهانی و به قلم مشقی کتابت شده، یکی از قطعات زیبا و ارزشمند خوش‌نویسی در گنجینه حاج حسین‌آقا ملک در زمان زندگی او بوده است. این قطعه کم‌مانند که بر کاغذ دست ساز آهار مهره فستقی نگاشته شده، با آرایه‌هایی گوناگون چون لچکی‌های مذهّب با نقوش ختایی، طلااندازی مضرس و منقش بین خطوط، تسمه‌اندازی مزیّن به نقوش حل‌کاری و جداول زینت یافته و سرانجام، پاسپارتوی نخودی رنگ با نقوش گل و مرغ و پروانه‌های رنگی با تکنیک آبرنگ و پرداز با کمندی به قهوه‌ای و طلایی و تحریر مشکی، آن را تاکنون در بَرِ خویش حفظ کرده و به دست ما رسانیده است.

محمدصالح اصفهانی (درگذشت: ۱۸ ربیع‌الاول ۱۱۲۶ه‍.ق/۳ آوریل ۱۷۱۴م) از خوش‌نویسان و کتیبه‌نویسان بنام دوره صفوی در اواخر سده یازدهم و اوایل سده دوازدهم هجری، خوش‌نویس این اثر است. او فرزند ابوتراب اصفهانی معروف به «ترابا» و در خط نستعلیق از جمله شاگردان پدر و پیروان میرعماد بود. از این خوش‌نویس، آثاری گران‌سنگ از جمله کتیبه‌ها (کتیبه بالای ایوان چهل‌ستون)، مرقعات و قطعات به جای مانده که زیب و زینت بناها و کتابخانه‌ها و موزه‌های ایران و جهان است.

این اثر به شماره 1393.03.00010 در مجموعه خوش‌نویسی کتابخانه و موزه ملی ملک به ثبت رسیده است.

برچسب‌ها:

نظر شما: