​نمایشگاه مجازی «یادگار دوست» را به مناسبت روز وقف به تماشا بنشینید

نمایشگاه مجازی «یادگار دوست» از مجموعه وقفی دکتر حجت‌زاد به کتابخانه و موزه ملی ملک را به مناسبت روز وقف به تماشا بنشینید.

​نمایشگاه مجازی «یادگار دوست» را به مناسبت روز وقف به تماشا بنشینید

نمایشگاه مجازی «یادگار دوست» را به مناسبت روز وقف به تماشا بنشینید

نمایشگاه مجازی «یادگار دوست» از مجموعه وقفی دکتر حجت‌زاد به کتابخانه و موزه ملی ملک را به مناسبت روز وقف به تماشا بنشینید.

به گزارش روابط عمومی کتابخانه و موزه ملی ملک، وقف‌شده بر آستان قدس رضوی، وقف، این سنت و آیین دیرینه نیکوکاری در سرزمین ایران، دستاوردهایی بزرگ در زمینه‌های گوناگون اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در تاریخ ایران داشته است. وقف فرهنگی در این میانه از بهترین روش‌های پاسداری از مواریث فرهنگی و تمدنی به شمار می‌آید که از سده‌ها پیش در این سرزمین رواج داشته است. واقفان در روزگار ما نیز همچنان به این شیوه نیکوکاری و وقف پایبندند.

دکتر علی حجت‌زاد از واقفان مجموعه‌های فرهنگی- تاریخی به کتابخانه و موزه ملی ملک به شمار می‌آید. این نیک‌اندیش و نیکوکار، مجموعه‌ای از آثار تاریخی را در دهه 90 خورشیدی به کتابخانه و موزه ملی ملک اهدا کرده است. گزیده‌ای از این آثار اهدایی را در تالارهای کتابخانه و موزه ملی ملک به ویژه «تالار هنر و زندگی» به نمایش درآمده است. نمایشگاه مجازی «یادگار دوست» از مجموعه وقفی دکتر حجت‌زاد را به مناسبت روز وقف می‌توانید ببینید؛

برچسب‌ها:

نظر شما: