کتابخانه و موزه ملی ملک، نزدیک به یک‌هزار جلد کتاب به منطقه‌های کم‌برخوردار استان قزوین اهدا کرد

کتابخانه و موزه ملی ملک، ۲۶ کارتن کتاب دربرگیرنده نزدیک به یک‌هزار جلد کتاب برای بهره‌مندی منطقه‌های کم‌برخوردار استان قزوین، به مناسبت هشتاد و پنجمین سالگرد وقف بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران اهدا کرد.

کتابخانه و موزه ملی ملک، نزدیک به یک‌هزار جلد کتاب به منطقه‌های کم‌برخوردار استان قزوین اهدا کرد

به مناسبت هشتاد و پنجمین سالگرد وقف بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران

کتابخانه و موزه ملی ملک، نزدیک به یک‌هزار جلد کتاب به منطقه‌های کم‌برخوردار استان قزوین اهدا کرد

کتابخانه و موزه ملی ملک، 26 کارتن کتاب دربرگیرنده نزدیک به یک‌هزار جلد کتاب برای بهره‌مندی منطقه‌های کم‌برخوردار استان قزوین، به مناسبت هشتاد و پنجمین سالگرد وقف بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران اهدا کرد.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، وقف‌شده بر آستان قدس رضوی، مجموعه کتاب‌های اهدایی بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران به کتابخانه‌های تازه‌تاسیس و روستایی در منطقه‌های کم‌برخوردار استان قزوین، در پی درخواست اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان قزوین به این منطقه فرستاده شد. این کتاب‌ها از محل کتاب‌های مازاد اهدایی به کتابخانه و موزه ملی ملک با هدف تسهیل در بهره‌مندی همگان به کتاب اهدا شد.

حاج حسین آقا ملک، نیک‌اندیش و نیکوکار بزرگ تاریخ معاصر ایران، کتابخانه و موزه ملی ملک را در سال 1316 خورشیدی بر آستان قدس رضوی وقف کرده است تا همگان از آن بهره‌مند شوند.

برچسب‌ها:

نظر شما: