اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی در کتابخانه و موزه ملی ملک

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، روز گذشته اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی جلسه ماهانه خود را در محل کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار کردند.

اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی در کتابخانه و موزه ملی ملک

​در این جلسه که درباره کتابخانه و موزه ملک و شخصیت فرهنگی حاج حسین آقا ملک گفتگو شد ، با حضور رئیس فرهنگستان دکتر حداد عادل، سید مجتبی حسینی مدیر عامل موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک و استادان فرهیخته و اعضای پیوسته و وابسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار شد. 

طی بازدید اعضای فرهنگستان از گنجینه غنی کتابخانه وموزه ملی ملک، دکتر حدادعادل گفت: ما در تاریخ جهان ثروتمندان فراوانی داشتیم و فرهنگ دوستان زیادی نیز در کنار آنها بوده اند، اما حاج حسین آقا ملک به دلیل علاقه و اشتیاق بی پایانی که به فرهنگ ایران زمین داشت توانست از عهده کاری برآید که پیش و پس از او کسی نتوانست و نتوانسته است انجام دهد. حاج حسین آقا ملک باید الگوی تمام متمکنانی باشد که در ایران و حتی دیگر کشورها وجود دارند.
طی این جلسه تفاهم نامه ای در 6 ماده و 2 تبصره میان فرهنگستان و کتابخانه و موزه ملی ملک امضا شد که بر اساس آن انجام همکاری ها و پژوهش های مشترک به منظور توسعه و پیشبرد فرهنگ و هنر ایرانی - اسلامی به مدت سه سال شمسی انجام خواهد گرفت.

نظر شما: