کدام دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی مدرسه تابستانی ملک آغاز شده‌اند

با گشایش مدرسه تابستانی ملک و آغاز دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی در این گنجینه، هنرجویان و علاقه‌مندان در فصلی نو می‌توانند از آموزش‌های عالی غیر رسمی در گستره فرهنگ و هنر سنتی بهره‌مند شوند.

کدام دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی مدرسه تابستانی ملک آغاز شده‌اند

آغاز دوباره فرآیند آموزشی غیر رسمی فرهنگ و هنر سنتی در کتابخانه و موزه ملی ملک

کدام دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی مدرسه تابستانی ملک آغاز شده‌اند

با گشایش مدرسه تابستانی ملک و آغاز دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی در این گنجینه، هنرجویان و علاقه‌مندان در فصلی نو می‌توانند از آموزش‌های عالی غیر رسمی در گستره فرهنگ و هنر سنتی بهره‌مند شوند.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، سه دوره و کارگاه «نگارگری و گل‌ومرغ (1)»، «کوفی تزیینی»، «نسخه‌شناسی مقدماتی» با حضور هنرجویان و علاقه‌مندان اکنون آغاز شده‌اند و استادان با ارایه آموزه‌های تخصصی نظری و آموزش‌های کاربردی عملی در هر سه زمینه رونقی دوباره به فرآیند آموزش غیر رسمی در گستره فرهنگ و هنر سنتی اسلامی- ایرانی داده‌اند.

گزیده تصویرهای این دوره‌ها و کارگاه‌ها را در ادامه می‌بینید. همچنین برای آگاهی از ویژگی‌ها و چگونگی برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی مدرسه تابستانی ملک می‌توانید به سامانه مدیریت آموزشی ملک به نشانی «​club.malekmuseum.org» مراجعه کنید.

کارگاه آموزشی «کوفی تزیینی»


دوره آموزشی «نسخه‌شناسی مقدماتی»


کارگاه آموزشی «نگارگری و گل‌ومرغ (1)»

برچسب‌ها:

نظر شما: