​چگونه از منابع و تالارهای کتابخانه‌ای موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک بهره بگیریم

کتابخانه ملی ملک با داشتن نزدیک به ۲۰ هزار عنوان نسخه نادر و نفیس خطی، یکی از شش گنجینه بزرگ نسخه‌های خطی ایران است. پنج کتابخانه دیگر عبارت‌اند از کتابخانه ملی، کتابخانه آستان قدس رضوی، کتابخانه مجلس شورای اسلامی، کتابخانه مرحوم آیت‌الله مرعشی نجفی و کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران. امتیاز کتابخانه ملی ملک در این میان، به نفاست و ارزش هنری آثار است. این کتابخانه همچنین بیش از ۱۰۰ هزار جلد کتاب چاپی، بیش از ۴ هزار کتاب چاپ سنگی و بیش از ۸۰۰ عنوان نشریه ادواری در بیش از ۸ هزار مجلد را در کنار بیش از ۶۰ هزار برگ سند در خود جای داده است. بخشی شایان توجه از کتاب‌های چاپی به پیش از سال ۱۳۲۰ خورشیدی متعلق‌اند و در زمره نخستین کتاب‌های چاپی ایران قرار می‌گیرند. کتابخانه ملی ملک پیوسته با خرید کتاب‌های نفیس خطی و چاپی از محل عواید موقوفات ملک غنی‌تر می‌شود. تالارهای محققان، نشریات و مطالعه عمومی در کنار قفسه باز کتاب‌های چاپی از بخش‌های کتابخانه به شمار می‌آیند. کتابخانه ملی ملک همچنین امکانات مجهزی برای انجام امور فنی مانند فراهم‌آوری و سفارش منابع اطلاعاتی، فهرست‌نویسی و سازمان‌دهی منابع اطلاعاتی، فناوری اطلاعات و ارایه تصویر نسخه‌های خطی با شرایط خاص دارد.

​چگونه از منابع و تالارهای کتابخانه‌ای موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک بهره بگیریم

چگونه از منابع و تالارهای کتابخانه‌ای موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک بهره بگیریم

کتابخانه‌ای غنی و آرام در محوطه تاریخی باغ ملی تهران

کتابخانه ملی ملک با داشتن نزدیک به 20 هزار عنوان نسخه نادر و نفیس خطی، یکی از شش گنجینه بزرگ نسخه‌های خطی ایران است. پنج کتابخانه دیگر عبارت‌اند از کتابخانه ملی، کتابخانه آستان قدس رضوی، کتابخانه مجلس شورای اسلامی، کتابخانه مرحوم آیت‌الله مرعشی نجفی و کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران. امتیاز کتابخانه ملی ملک در این میان، به نفاست و ارزش هنری آثار است. این کتابخانه همچنین بیش از 100 هزار جلد کتاب چاپی، بیش از 4 هزار کتاب چاپ سنگی و بیش از 800 عنوان نشریه ادواری در بیش از 8 هزار مجلد را در کنار بیش از 60 هزار برگ سند در خود جای داده است. بخشی شایان توجه از کتاب‌های چاپی به پیش از سال 1320 خورشیدی متعلق‌اند و در زمره نخستین کتاب‌های چاپی ایران قرار می‌گیرند. کتابخانه ملی ملک پیوسته با خرید کتاب‌های نفیس خطی و چاپی از محل عواید موقوفات ملک غنی‌تر می‌شود. تالارهای محققان، نشریات و مطالعه عمومی در کنار قفسه باز کتاب‌های چاپی از بخش‌های کتابخانه به شمار می‌آیند. کتابخانه ملی ملک همچنین امکانات مجهزی برای انجام امور فنی مانند فراهم‌آوری و سفارش منابع اطلاعاتی، فهرست‌نویسی و سازمان‌دهی منابع اطلاعاتی، فناوری اطلاعات و ارایه تصویر نسخه‌های خطی با شرایط خاص دارد.

برای آگاهی از ویژگی‌های کتابخانه ملی ملک و چگونگی بهره‌گیری از منابع این کتابخانه، پیمان سمندری، کتابدار موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک برای شما روایت کرده. این فیلم کوتاه را ببینید؛

چگونه از منابع و تالارهای کتابخانه‌ای موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک بهره بگیریم

برچسب‌ها:

نظر شما: