به دیدار میز انتشارات کتابخانه و موزه ملی ملک در موزه ملی ایران بیایید

مجموعه انتشارات کتابخانه و موزه ملی ملک را به مدت سه روز در نمایشگاه تخصصی آثار چاپ‌شده در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در موزه ملی ایران می‌توانید تهیه کنید.

به دیدار میز انتشارات کتابخانه و موزه ملی ملک در موزه ملی ایران بیایید

با گشایش نمایشگاه تخصصی آثار چاپ‌شده در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

به دیدار میز انتشارات کتابخانه و موزه ملی ملک در موزه ملی ایران بیایید

مجموعه انتشارات کتابخانه و موزه ملی ملک را به مدت سه روز در نمایشگاه تخصصی آثار چاپ‌شده در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در موزه ملی ایران می‌توانید تهیه کنید.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، با گشایش نمایشگاه تخصصی آثار چاپ‌شده در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در موزه ملی ایران، انتشارات کتابخانه و موزه ملی ملک از 27 تا 30 آبان 1402 به مناسبت هفته کتاب برای بهره‌مندی دوستداران فرهنگ و تمدن عرضه شده است. این نمایشگاه که با همکاری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به مناسبت هفته کتاب گشایش یافته، در موزه هنر و باستان‌شناسی دوران اسلامی ایران در موزه ملی ایران به نشانی «تهران، خیابان امام خمینی، ابتدای خیابان سی تیر» برپا شده است.

برچسب‌ها:

نظر شما: