«میراث حکیم فارابی در کتابخانه و موزه ملی ملک» معرفی می‌شود

هم‌زمان با برگزاری «همایش بزرگ‌داشت ابونصر فارابی معلم ثانی»، علیرضا دولتشاهی درباره «میراث حکیم فارابی در کتابخانه و موزه ملی ملک» با رویکرد معرفی کتاب‌های خطی این حکیم بزرگ و پرآوازه در گنجینه نسخه‌های خطی بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران سخن می‌راند.

«میراث حکیم فارابی در کتابخانه و موزه ملی ملک» معرفی می‌شود

هم‌زمان با برگزاری «همایش بزرگ‌داشت ابونصر فارابی معلم ثانی»

«میراث حکیم فارابی در کتابخانه و موزه ملی ملک» معرفی می‌شود

هم‌زمان با برگزاری «همایش بزرگ‌داشت ابونصر فارابی معلم ثانی»، علیرضا دولتشاهی درباره «میراث حکیم فارابی در کتابخانه و موزه ملی ملک» با رویکرد معرفی کتاب‌های خطی این حکیم بزرگ و پرآوازه در گنجینه نسخه‌های خطی بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران سخن می‌راند.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، علیرضا دولتشاهی کتابدار و کارشناس موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک در این همایش که روز سه‌شنبه 30 آبان 1402 از ساعت 16 تا ساعت 20 برگزار می‌شود، به گوشه‌ای از ذخایر فرهنگی- تمدنی کتابخانه و موزه ملی ملک در زمینه نسخه‌های خطی مربوط به حکیم ابونصر فارابی اشاره می‌کند.

همایش بزرگ‌داشت ابونصر فارابی معلم ثانی در سالن فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی به نشانی «تهران، خیابان استاد نجات‌اللهی، کنار پارک ورشو» برگزار می‌شود.

کتابخانه و موزه ملی ملک دوستداران حکمت و فلسفه را به حضور در این همایش فرامی‌خواند.

برچسب‌ها:

نظر شما: