کارگاه آموزشی مصطفی رحماندوست در کتابخانه و موزه ملی ملک با موضوع «قصه‌پردازی برای آثار» برگزار می‌شود

کتابخانه و موزه ملی ملک با همکاری شاعر «صد دانه یاقوت»، مصطفی رحماندوست، کارگاه «قصه‌پردازی برای آثار» را در روز دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۳ خورشیدی برگزار می‌کند.

کارگاه آموزشی مصطفی رحماندوست در کتابخانه و موزه ملی ملک با موضوع «قصه‌پردازی برای آثار» برگزار می‌شود

با تدریس «شاعر صد دانه یاقوت» در یازدهم اسفند ۱۳۹۳

کارگاه آموزشی مصطفی رحماندوست در کتابخانه و موزه ملی ملک با موضوع «قصه‌پردازی برای آثار» برگزار می‌شود

کتابخانه و موزه ملی ملک با همکاری شاعر «صد دانه یاقوت»، مصطفی رحماندوست، کارگاه «قصه‌پردازی برای آثار» را در روز دوشنبه۱۱ اسفند ۱۳۹۳ خورشیدی برگزار می‌کند.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، کارگاه «قصه‌پردازی برای آثار» با تدریس مصطفی رحماندوست، شاعر، نویسنده و مترجم که در میان همگان به «شاعر صد دانه یاقوت» نام‌بُردار است، به عنوان سرآغاز چهارمین دوره مسابقه راهنمایان موزه، با هدف آشنایی بیش‌تر کارکنان موزه‌ها و راهنمایان موزه و گردشگری طراحی شده است. این کارگاه در روز ۱۱ اسفند ۱۳۹۳ خورشیدی از ساعت ۹ تا ساعت ۱۶ تشکیل خواهد شد.

علاقه‌مندان به حضور در این کارگاه و نیز شرکت در چهارمین دوره مسابقه راهنمای موزه می‌توانند با شماره‌های تلفن ۶۶۷۲۶۶۱۳ و ۶۶۷۲۶۶۵۳ (داخلی۱۲۸) تماس بگیرند. 

برچسب‌ها:

نظر شما: