رونمایی کتاب «سکه‌های ایران در دوره اسلامی از آغاز تا برآمدن سلجوقیان» در کتابخانه و موزه ملی ملک

کتاب «سکه‌های ایران در دوره اسلامی از آغاز تا برآمدن سلجوقیان» تالیف دکتر حسن رضایی باغ‌بیدی که به تازگی منتشر شده است، در روز دوشنبه ۱۸اسفند ۱۳۹۳ خورشیدی در کتابخانه و موزه ملی ملک رونمایی می‌شود.

رونمایی کتاب «سکه‌های ایران در دوره اسلامی از آغاز تا برآمدن سلجوقیان» در کتابخانه و موزه ملی ملک

تازه‌ترین پژوهش و تالیف حسن رضایی باغ‌بیدی در حوزه سکه‌های تاریخی منتشر شد

رونمایی کتاب «سکه‌های ایران در دوره اسلامی از آغاز تا برآمدن سلجوقیان» در کتابخانه و موزه ملی ملک

کتاب «سکه‌های ایران در دوره اسلامی از آغاز تا برآمدن سلجوقیان» تالیف دکتر حسن رضایی باغ‌بیدی که به تازگی منتشر شده است، در روز دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۳ خورشیدی در کتابخانه و موزه ملی ملک رونمایی می‌شود.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، در مراسم رونمایی از اثر تازه رضایی باغ‌بیدی متخصص فرهنگ و زبان‌های باستانی که در روز دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۳ خورشیدی ساعت ۱۵:۳۰ انجام می‌پذیرد، مولف به همراه دکتر رسول جعفریان استاد تاریخ دانشگاه تهران سخن خواهند راند.

کتاب سکه های ایران در دوره اسلامی از آغاز تا برآمدن سلجوقیان، یک مقدمه و هفده فصل را دربردارد. مولف در مقدمه کتاب به معرفی کوتاهی از دانش سکه‌شناسی، تاریخچه ضرب سکه و چگونگی ضرب سکه در روزگار کهن می‌پردازد. شیوه ارایه مطالب در هر یک از فصل‌های کتاب بدینگونه است که نخست اطلاعاتی تاریخی متناسب با موضوع هر فصل داده می‌شود و سپس ویژگی‌های سکه‌های هر دوره به‌ فصیل و با ارایه تصاویر فراوان بیان می‌شود.

سازمان مطالعه و کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، کتاب «سکه‌های ایران در دوره اسلامی از آغاز تا برآمدن سلجوقیان» تالیف دکتر حسن رضایی باغ‌بیدی را منتشر کرده است.

کتابخانه و موزه ملی ملک از همه دوستداران فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی دعوت می‌کند در این مراسم حضور یابند. کتابخانه و موزه ملی ملک، نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران و یکی از شش کتابخانه بزرگ کشور در حوزه نسخه‌های خطی است که در محوطه تاریخی باغ ملی تهران به نشانی «میدان امام خمینی، سردر میدان مشق، خیابان ملل متحد» جای گرفته است. 

برچسب‌ها: انتشارات سمت

نظر شما: