​کارگاه و تور قصه‌گویی «راز قصه‌ها» در کتابخانه و موزه ملی ملک

کتابخانه و موزه ملی ملک در ادامه برگزاری برنامه‌های ویژه کودکان و نوجوانان، کارگاه و تور قصه‌گویی «راز قصه‌ها» را برای دانش‌آموزان مدرسه‌ها و آموزشگاه‌ها برگزار کرده است.

​کارگاه و تور قصه‌گویی «راز قصه‌ها» در کتابخانه و موزه ملی ملک

کتابخانه و موزه ملی ملک در ادامه برگزاری برنامه‌های ویژه کودکان و نوجوانان، کارگاه و تور قصه‌گویی «راز قصه‌ها» را برای دانش‌آموزان مدرسه‌ها و آموزشگاه‌ها برگزار کرده است.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، مجموعه کارگاه و تور قصه‌گویی «راز قصه‌ها» برای کودکان و نوجوانان، تازه‌ترین فعالیت فرهنگی نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران در حوزه انتقال مفاهیم تاریخ، موزه و ادبیات ایرانی- اسلامی به کودکان و نوجوانان است. این کارگاه در روزهای دوشنبه هر هفته در اردیبهشت ۱۳۹۴ خورشیدی به گونه رایگان برگزار می‌َشود.

قصه‌گوهای کارگاه و تور «راز قصه‌ها»، قصه‌های مولانا را برای کودکان در فضایی ویژه در کتابخانه و موزه ملی ملک بازمی‌گویند. همچنین در کنار قصه‌گویی، تور بازدید از کتابخانه و موزه ملی ملک به همراه یک کارگاه جذاب برگزار می‌شود.

گزیده‌ای از تصویرهای یکی از تورها و کارگاه‌های راز قصه‌ها را می‌توانید در اینجا بینید؛

گزارش تصویری ​کارگاه و تور قصه‌گویی «راز قصه‌ها»

برچسب‌ها:

نظر شما: