زیبایی‌شناسی از نگاه ایده‌آلیست‌های سده نوزدهم آلمان

بنابر نظر ایده‌آلیسم آلمانی، این سوژه است که مفهوم زیبایی را می‌سازد، به این معنی که همه انسان‌هایی که قوه ادراک و تخیل داشته باشند، توان درک و شناخت زیبایی را دارند و می‌توانند تجربه زیباشناسی را به عنوان یک امر ذهنی داشته باشند.

زیبایی‌شناسی از نگاه ایده‌آلیست‌های سده نوزدهم آلمان

دکتر اسماعیل پناهی در آخرین نشست هنر و زیبایی در کتابخانه و موزه ملی ملک بیان کرد

زیبایی‌شناسی از نگاه ایده‌آلیست‌های سده نوزدهم آلمان

بنابر نظر ایده‌آلیسم آلمانی، این سوژه است که مفهوم زیبایی را می‌سازد، به این معنی که همه انسان‌هایی که قوه ادراک و تخیل داشته باشند، توان درک و شناخت زیبایی را دارند و می‌توانند تجربه زیباشناسی را به عنوان یک امر ذهنی داشته باشند.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی،دکتر اسماعیل پناهی، پژوهشگر و کارشناس حوزه هنر، در دهمین نشست تخصصی هنر و زیبایی که در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: اما هگل پا را فراتر هم می‌گذارد و با بیان اینکه همه انسان‌ها قوه درک زیبایی را دارند ولی برای هنرمند بودن، قوه بالاتری نیاز است، در اوج کلام و نظرش به تشریح وضعیتی که به آن «نبوغ» می‌گویند اقدام می‌کند.

دکتر اسماعیل پناهی در آغاز این نشست، درباره مفهوم زیبایی‌شناسی از دیدگاه ایده‌آلیست‌های سده نوزدهم آلمان صحبت‌هایی ارایه و دیدگاه‌های چهار متفکر و فیلسوف برتر این حوزه یعنی کانت، فیشته، هگل و شلینگ را بررسی کرد. وی همچنین در بخشی از سخنان خود، علت شکل‌گیری زیبایی‌شناسی در آلمان را به واسطه بروز بحرانی در معرفت‌شناسی غرب که ربط چندانی هم به موضوع صرف هنر و زیباشناسی نداشت، عنوان کرد که در اثر ناهماهنگی میان دو مفهوم «ضرورت» و «آزادی» پدیدار شد.

وی افزود: در خلال این بحران، میان کسانی که اصالت را به مفهوم‌سازی و بیرون کشیدن تمام وجوه اشتراک تعمیم‌پذیر مفاهیم می‌دادند از سویی و انسان تنوع‌طلب و بی‌جهان و بی‌پناه غربی- از نظر هایدگر و نیچه- از سوی، دیگر اختلاف‌های جدی بروز کرد.

به گفته وی، معیار اصلی زیبایی‌شناسی در دوره جدید و در دیدگاه این متفکران،‌ «وضوح» و «توازن» است. استاتیک (زیبایی‌شناسی) هم در واقع در حد فاصل این دو وضعیت بین آزادی و ضرورت‌ها در هنر مطرح شد.

این پژوهشگر تصریح کرد: بنابر نظر ایده‌آلیسم آلمانی این سوژه است که مفهوم زیبایی را می‌سازد، به این معنی که همه انسان‌هایی که قوه ادراک و تخیل داشته باشند، توان درک و شناخت زیبایی را دارند و می‌توانند تجربه زیباشناسی را به عنوان یک امر ذهنی داشته باشند. اما هگل پا را فراتر هم می‌گذارد و با بیان اینکه همه انسان‌ها قوه درک زیبایی را دارند ولی برای هنرمند بودن، قوه بالاتری نیاز است، در اوج کلام و نظرش به تشریح وضعیتی که به آن «نبوغ» می‌گویند اقدام می‌کند.

دکتر اسماعیل پناهی در پایان صحبت‌های خود اشاره کرد که این مطالب فقط بیان نظر ایده‌آلیست‌ها بود و البته بعدها نظر این متفکران بارها نقد شد و مورد تحلیل و بررسی‌های فراوانی قرار گرفت.

دهمین نشست تخصصی هنر و زیبایی با سخنرانی دکتر اسماعیل پناهی، پژوهشگر و کارشناس حوزه هنر با موضوع زیبایی و هنر در روز چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۴ خورشیدی ساعت ۱۶ در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار شد.

سلسله نشست‌های تخصصی هنر و زیبایی، تکمیل‌کننده برنامه ویژه این گنجینه در حوزه زیبایی است که در کنار «نمایشگاه زیبایی» تشکیل می‌شود. نمایشگاه «زیبایی»، دربرگیرنده ۱۰ اثر گزیده کتابخانه و موزه ملی ملک است که از روز یک‌شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۴ خورشیدی گشایش یافته و تا پایان پاییز ادامه دارد. سلسله نشست‌های تخصصی هنر و زیبایی در کنار این نمایشگاه، زمینه را برای بررسی تخصصی پدیده «زیبایی» فراهم می‌آورد. دهمین جلسه از این مجموعه، آخرین نشست هنر و زیبایی به شمار می‌آید.

نظر شما: