بازشناسی نسخه به خط مولف "بدایع‌الحکم" موجود در کتابخانه و موزه ملی ملک

نشست تخصصی «آقاعلی مدرس طهرانی و فلسفه غرب؛ بازشناسی نسخه به خط مولفِ "بدایع‌الحِکم" موجود در کتابخانه و موزه ملی ملک»، با سخنرانی منوچهر صدوقی سها در روز دوشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۴ خورشیدی در بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران برگزار می‌شود.

بازشناسی نسخه به خط مولف "بدایع‌الحکم" موجود در کتابخانه و موزه ملی ملک

برگزاری نشست تخصصی «آقاعلی مدرس طهرانی و فلسفه غرب» در بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران

بازشناسی نسخه به خط مولف "بدایع‌الحکم" موجود در کتابخانه و موزه ملی ملک

نشست تخصصی «آقاعلی مدرس طهرانی و فلسفه غرب؛ بازشناسی نسخه به خط مولفِ "بدایع‌الحِکم" موجود در کتابخانه و موزه ملی ملک»، با سخنرانی منوچهر صدوقی سها در روز دوشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۴ خورشیدی در بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، بدایع‌الحکم به شماره ثبت ۱۷۲۳ در مجموعه نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک، نسخه به خط مؤلف و در واقع نخستین پاسخ فلسفه مشایی به فلسفه غرب به شمار می‌آید. این نسخه تاکنون دو بار چاپ شده ولی هیچ‌یک از تصحیح‌کنندگان نتوانسته‌اند نسخه به خط مولف را ببینند و نسخه‌های دیگر را با آن مقابله دهند. بدیع‌الملک میرزا، حاکم یزد در روزگار قاجار، به علوم نقلی و عقلی، همانند پدرش امام‌قلی میرزا، مسلط بود. او هفت پرسش فلسفی مطرح کرد که فیلسوفان مشایی پاسخی برای آن‌ها نداشتند. سپس هفت پرسش دیگر را طرح کرد. آقاعلی مدرس طهرانی (زنوزی)، پس از آن پاسخ بدیع‌الملک را داد و نام کتاب را به افتخار وی بدایع‌الحکم گذاشت. این نسخه در ردیف نفایس خطی جای می‌گیرد. بدایع‌الحکم در حوزه فلسفه اسلامی، در واقع یکی از واپسین آثار تولیده شده در حلقه فلسفی تهران است.

نشست تخصصی «آقاعلی مدرس طهرانی و فلسفه غرب؛ بازشناسی نسخه به خط مولفِ "بدایع‌الحِکم" موجود در کتابخانه و موزه ملی ملک»، از سلسله نشست‌های تخصصی کتابخانه و موزه ملی ملک به شمار می‌آید. این گنجینه از علاقه‌مندان به موضوع نشست دعوت می‌کند در روز دوشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۴ خورشیدی ساعت ۱۵ به نشانی «تهران، میدان امام خمینی، سردر باغ ملی، خیابان ملل متحد» مراجعه کنند. 

نظر شما: