انتشار فهرست 276 عنوان از کتاب‌های تازه‌خریداری‌شده کتابخانه و موزه ملی ملک

کتابخانه و موزه ملی ملک، فهرست ۲۷۶ عنوان از کتاب‌های تازه‌خریداری‌شده خود را در حوزه‌های هنر، تمدن، فرهنگ و تاریخ، کلیات، زبان، ادبیات، فلسفه و روان‌شناسی، علوم کاربردی، ادیان، علوم اجتماعی، گردشگری و فرهنگ عامه منتشر کرد. این کتاب‌ها با هدف مجموعه‌سازی در گستره فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی خریداری شده‌اند تا در دسترس پژوهشگران و دوستداران کتاب قرار گیرند.

انتشار فهرست 276 عنوان از کتاب‌های تازه‌خریداری‌شده کتابخانه و موزه ملی ملک

تجهیز منابع کتابخانه‌ای بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران در حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی

انتشار فهرست 276 عنوان از کتاب‌های تازه‌خریداری‌شده کتابخانه و موزه ملی ملک

کتابخانه و موزه ملی ملک، فهرست 276 عنوان از کتاب‌های تازه‌خریداری‌شده خود را در حوزه‌های هنر، تمدن، فرهنگ و تاریخ، کلیات، زبان، ادبیات، فلسفه و روان‌شناسی، علوم کاربردی، ادیان، علوم اجتماعی، گردشگری و فرهنگ عامه منتشر کرد. این کتاب‌ها با هدف مجموعه‌سازی در گستره فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی خریداری شده‌اند تا در دسترس پژوهشگران و دوستداران کتاب قرار گیرند.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران بر اساس سفارش واقف در وقف‌نامه، بخشی از بودجه سالانه خود را به خرید منابع و آثار تازه در دو حوزه کتابخانه و موزه اختصاص می‌دهد. این گنجینه، از این‌رو همواره در حال به روز شدن و تجهیز منابع است. کتاب‌های تازه‌خریداری‌شده به ترتیب زیر در 9 موضوع مربوط به گستره فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی به ترتیب زیر سازمان‌دهی شده و اکنون در دسترس پژوهشگران و دوستداران کتاب جای دارند.

هنر/ 31 عنوان

تمدن، فرهنگ و تاریخ/ 26 عنوان

کلیات/ 8 عنوان

انگلیسی/ 88 عنوان

فرانسه/ 31 عنوان

زبان/ 10 عنوان

ادبیات/ 28 عنوان

فلسفه و روان‌شناسی/ 3 عنوان

علوم کاربردی/ 7 عنوان

ادیان/ 27 عنوان

علوم اجتماعی، گردشگری و فرهنگ عامه/ 17 عنوان

در لینک زیر می‌توانید فهرست موضوعی کتاب‌های یادشده را بر اساس دسته‌بندی و شماره بازیابی، عنوان، پدیدآور و وضعیت نشر دریافت کنید؛

 فهرست 276 عنوان از کتاب‌های تازه‌خریداری‌شده کتابخانه و موزه ملی ملک

نظر شما: