بررسی و تحلیل کتاب «تاریخ هنر نو: پیش‌درآمدی انتقادی» اثر جاناتان هریس

پنجمین نشست از سلسله نشست‌های بررسی کتاب‌های هنر معاصر به کوشش پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر، با همکاری کتابخانه و موزه ملی ملک، در بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران برگزار می‌شود.

بررسی و تحلیل کتاب «تاریخ هنر نو: پیش‌درآمدی انتقادی» اثر جاناتان هریس

پنجمین نشست بررسی کتاب‌های هنر معاصر به کوشش فرهنگستان هنر و همکاری کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار می‌شود

بررسی و تحلیل کتاب «تاریخ هنر نو: پیش‌درآمدی انتقادی» اثر جاناتان هریس

پنجمین نشست از سلسله نشست‌های بررسی کتاب‌های هنر معاصر به کوشش پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر، با همکاری کتابخانه و موزه ملی ملک، در بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، پنجمین نشست از سلسله نشست‌های بررسی کتاب‌های هنر معاصر به موضوع نقد و بررسی علمی کتاب‌های منتشر شده در حوزه هنر معاصر اختصاص دارد. در این نشست، کامبیز موسوی‌اقدم و حمیدرضا کرمی، از کارشناسان تاریخ هنر و هنر معاصر، کتاب «تاریخ هنر نو: پیش‌درآمدی انتقادی» اثر جاناتان هریس را تحلیل و بررسی خواهند کرد.

کتاب «تاریخ هنر نو: پیش‌درآمدی انتقادی»، موضوعاتی همچون «تاریخ هنر رادیکال- بازگشت به آینده‌ خود»‌، «مدرنیته‌ سرمایه‌داری»‌، «دولت- ملت‌ و بازنمایی بصری‌»، «هویت و ایدئولوژی بصری» و «ساختار و معنا در هنر و جامعه»را دربرگرفته است. این کتاب در 480 صفحه در نشر کلاغ به چاپ رسیده است.

نشست بررسی و تحلیل کتاب «تاریخ هنر نو: پیش‌درآمدی انتقادی» اثر جاناتان هریس، در روز شنبه 15 اسفند 1394 خورشیدی از ساعت 15 در کتابخانه و موزه ملی ملک به «نشانی تهران، خیابان امام خمینی، سردر باغ ملی، خیابان ملل متحد» برگزار می‌شود. کتابخانه و موزه ملی ملک از همه دوستداران حوزه فرهنگ و هنر دعوت می‌کند در این نشست حضور یابند.

نظر شما: