​گزارش تصویری آژانس عکس تهران از کتابخانه و موزه ملی ملک

آژانس عکس تهران وابسته به شهرداری تهران در یک گزارش جذاب تصویری، بازدید گردشگران نوروزی از کتابخانه و موزه ملی ملک را به تصویر کشید.

​گزارش تصویری آژانس عکس تهران از کتابخانه و موزه ملی ملک

آژانس عکس تهران وابسته به شهرداری تهران در یک گزارش جذاب تصویری، بازدید گردشگران نوروزی از کتابخانه و موزه ملی ملک را به تصویر کشید.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، گزارش تصویری «بازدید نوروزی مردم از موزه ملک» در ۵۲ قطعه عکس جذاب، بخش‌های گوناگون این نخستین موزه وقفی- خصوصی را به تصویر کشیده است.

گزارش تصویری آژانس عکس تهران از کتابخانه و موزه ملی ملک را می‌توانید در لینک زیر ببینید؛

بازدید نوروزی مردم از موزه ملک

نظر شما: