کتابخانه و موزه ملی ملک در سه مرکز نگهداری کودکان خاص کارگاه موزه‌ای برگزار کرد

کتابخانه و موزه ملی ملک در تداوم فعالیت‌های خیرخواهانه و عام‌المنفعه برای کودکان خاص، با برگزاری سه برنامه ویژه کودکان کار در سه منطقه آسیب‌پذیر تهران، خدمات فرهنگی به آنان ارایه کرد.

کتابخانه و موزه ملی ملک در سه مرکز نگهداری کودکان خاص کارگاه موزه‌ای برگزار کرد

ارایه خدمات عام‌المنفعه نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران در مراکز نگهداری کودکان کار و خیابان

کتابخانه و موزه ملی ملک در سه مرکز نگهداری کودکان خاص کارگاه موزه‌ای برگزار کرد

کتابخانه و موزه ملی ملک در تداوم فعالیت‌های خیرخواهانه و عام‌المنفعه برای کودکان خاص، با برگزاری سه برنامه ویژه کودکان کار در سه منطقه آسیب‌پذیر تهران، خدمات فرهنگی به آنان ارایه کرد.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، کارشناسان موزه‌ایِ نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران با حضور در سه مرکز «خانه کودک بهنام» در میدان هرندی، «خانه کودک شوش» در میدان شوش و «مدرسه جمعیت حمایت از کودکان خیابانی» در پاسگاه نعمت‌آباد، با برگزاری دو کارگاه «بازوبندسازی» و «آشنایی با آثار کمال‌الملک»، زمینه خدمات‌رسانی فرهنگی به این مراکز نگهداری کودکان کار و خیابان را فراهم آورد.

در اینجا می‌توانید گزیده‌ای از تصویرهای برنامه‌های یادشده را ببینید؛

نظر شما: