گزارش علمی درباره کاربرد شوینده‌ها در حفاظت از پارچه‌های تاریخی ارایه شد

بیست و هفتمین نشست علمی کتابخانه و موزه ملی ملک در حوزه حفاظت و مرمت آثار تاریخی با موضوع «کاربرد شوینده‌ها در حفاظت از پارچه‌های تاریخی» با سخنرانی مهری قبادی دانشجوی دکترای مرمت آثار تاریخی در دانشگاه اصفهان برگزار شد.

گزارش علمی درباره کاربرد شوینده‌ها در حفاظت از پارچه‌های تاریخی ارایه شد

در نشست تخصصی با حضور یک استاد دانشگاه و کارشناس حوزه حفاظت و مرمت پارچه‌ها و منسوجات تاریخی

گزارش علمی درباره کاربرد شوینده‌ها در حفاظت از پارچه‌های تاریخی ارایه شد

بیست و هفتمین نشست علمی کتابخانه و موزه ملی ملک در حوزه حفاظت و مرمت آثار تاریخی با موضوع «کاربرد شوینده‌ها در حفاظت از پارچه‌های تاریخی» با سخنرانی مهری قبادی دانشجوی دکترای مرمت آثار تاریخی در دانشگاه اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، مهری قبادی در آغاز این نشست، گزارشی کوتاه درباره تاریخچه مواد شوینده ارایه کرد. سپس شوینده‌ها را در سه بخش مورد توجه قرار داد.

مسوول رادیوگرافی دانشکده مرمت دانشگاه هنر اصفهان در ادامه به موضوع شست‌وشوی آثار پارچه‌ای تاریخی پرداخت و درباره شوینده ماده فعال‌سطحی مطالبی عرضه کرد. این پژوهشگر سرانجام درباره شوینده‌های مورد استفاده مرمت و شرایط بهره‌گیری از آن‌ها گزارشی به تفصیل ارایه داد.

نشست تخصصی «کاربرد شوینده‌ها در حفاظت از پارچه‌های تاریخی» با حضور مهری قبادی، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه حفاظت و مرمت پارچه‌ها و منسوجات تاریخی در روز چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۵ خورشیدی در بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران برگزار شد. 

نظر شما: