نمایشگاه کلیله و دمنه در کوشک احمدشاهی گشایش یافت

مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران، هم‌زمان با برگزاری جشنواره بین‌المللی نقالان کوچک، نمایشگاهی با موضوع کلیله و دمنه، برگرفته از تصویرهای یک نسخه چاپ سنگی کلیله و دمنه، متعلق به گنجینه کتاب‌های چاپ سنگی کتابخانه و موزه ملی ملک برپا کرد.

نمایشگاه کلیله و دمنه در کوشک احمدشاهی گشایش یافت

با همکاری کتابخانه و موزه ملی ملک و مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران

نمایشگاه کلیله و دمنه در کوشک احمدشاهی گشایش یافت

مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران، هم‌زمان با برگزاری جشنواره بین‌المللی نقالان کوچک، نمایشگاهی با موضوع کلیله و دمنه، برگرفته از تصویرهای یک نسخه چاپ سنگی کلیله و دمنه، متعلق به گنجینه کتاب‌های چاپ سنگی کتابخانه و موزه ملی ملک برپا کرد.

به گزارش روابط عمومی کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، نمایشگاه کلیله و دمنه بر اساس نسخه‌ای چاپ سنگی از این کتاب قدیمی برپا شده است. این نسخه چاپ سنگی به سال ۱۲۸۲ هجری با مقدمه محمد بن محمد حسین محمود خان ملک‌الشعرا با تصویرهایی فراوان چاپ شده است. این نسخه از کلیله و دمنه به گونه‌ای تنظیم یافته که از آن به عنوان کتاب درسی در میانه‌های دوره قاجار بهره گرفته می‌شده است. نمایشگاه کلیله و دمنه، تا روز سه‌شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ خورشیدی در کوشک احمد شاهی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران از بازدیدکنندگان میزبانی می‌کند. در اینجا می‌توانید گزیده‌ای از تصویرهای این نسخه چاپ سنگی را ببینید؛

جشنواره بین‌المللی نقالان کوچک با حضور کودکان کار از ۲۶ تا ۳۰ شهریور ماه در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران برگزار شده است. کودکان کار در این جشنواره لباس‌های ملل گوناگون را دوخته و در نمایشگاهی در این جشنواره عرضه کرده‌اند.

برای آگاهی از جزییات جشنواره بین‌المللی نقالان کوچک، در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران می‌توانید به لینک زیر بروید؛

برگزاری جشنواره بین المللی نقالان کوچک

نظر شما: