کتاب ماه کلیات، ویژه کتابخانه و موزه ملی ملک منتشر شد

کتاب ماه کلیات شماره ۱۹۳ (دی ۱۳۹۲ خورشیدی) ویژه کتابخانه و موزه ملی ملک منتشر شد. به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، در این ماهنامه، در قالب مقاله‌ها و گفت‌وگوهایی به شکل ویژه و از جنبه‌های گوناگون به این موقوفه ۷۷ ساله پرداخته شده است.

کتاب ماه کلیات، ویژه کتابخانه و موزه ملی ملک منتشر شد

​ﺣﺎﺝ ﺣﺴﻴﻦ ﺁﻗﺎ ﻣﻠﻚ، ﻭﻗﻒ ﻭ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﻲ ﺣﻮﺯه ﻓﺮﻫﻨﮓ، همنشینی ﻭ ﺗﻼﻗﻰ ﻛﺘﺎﺑ‌‌‌ﺪﺍﺭﻯ ﻭ ﻣﻮﺯﻩ‌ﺩﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮعه ﻣﻠﻚ، ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎنه ﻣﻠﻰ ﻣﻠﻚ، ﺁﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﻮﺯه ﻣﻠﻰ ﻣﻠﻚ، ﺁﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ‌ﻫﺎﻯ ﺧﻄﻰ ﻭ ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﻰ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﻮﺯه ﻣﻠﻰ ملک، ﻧﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺸﺮﻳﺎﺕ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﻮﺯه ﻣﻠﻰ ﻣﻠﻚ، ﻣﺴﺘﻨﺪﻧﮕﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﻣﻮﺯﻩ، ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﻧﮕﺎﺭﻯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻜﻪ‌ﻫﺎ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﻮﺯه ﻣﻠﻰ ﻣﻠﻚ، ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺷﺒﻴﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎﻱ ﻣﻠﻚ، مقالات یا گفت‌وگوهایی است که در شماره 193 کتاب ماه کلیات به نگارش درآمده است. 

در این شماره کتاب ماه کلیات، همچنین «ﺳﻴﺪﻣﺠﺘﺒﻰ ﺣﺴﻴﻨﻰ» ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣوﺳﺴﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﻮﺯﻩ ﻣﻠﻰ ﻣﻠﻚ، در گفت‌وگویی تفصیلی به جزییات شکلﮔﻴﺮﻱ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی این موقوفه فرهنگی پرداخته است.
نسخه دیجیتال کتاب ماه کلیات، ویژه کتابخانه و موزه ملی ملک را می‌توانید در لینک زیر ببینید
www.ketabmah.ir/MagazineDetail.aspx?Magazineid=1
همچنین نسخه پی‌دی‌اف آن را می‌توانید از لینک زیر دانلود کنید
www.ketabmah.ir/ViewPdf.aspx?FileName=koliat-193-web.pdf
نسخه نوشتاری این ماهنامه را نیز می‌توانید از روزنامه‌فروشی‌ها تهیه کنید. 

برچسب‌ها:

نظر شما: