گشایش تالار «هنر و زندگی» و رونمایی کتاب «هشتاد خاطره تاریخ شفاهی از حاج حسین آقا ملک»

هم‌زمان با برگزاری آیین پاس‌داشت و بزرگ‌داشت هشتادمین سال‌روز وقف کتابخانه و موزه ملی ملک، تالار «هنر و زندگی» در نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران گشایش می‌یابد و کتاب «هشتاد خاطره تاریخ شفاهی از حاج حسین آقا ملک» رونمایی می‌شود.

گشایش تالار «هنر و زندگی» و رونمایی کتاب «هشتاد خاطره تاریخ شفاهی از حاج حسین آقا ملک»

هم‌زمان با هشتادمین سال‌روز وقف کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار می‌شود

گشایش تالار «هنر و زندگی» و رونمایی کتاب «هشتاد خاطره تاریخ شفاهی از حاج حسین آقا ملک»

هم‌زمان با برگزاری آیین پاس‌داشت و بزرگ‌داشت هشتادمین سال‌روز وقف کتابخانه و موزه ملی ملک، تالار «هنر و زندگی» در نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران گشایش می‌یابد و کتاب «هشتاد خاطره تاریخ شفاهی از حاج حسین آقا ملک» رونمایی می‌شود.

به گزارش روابط عمومی کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، هشتادمین سال‌روز وقف کتابخانه و موزه ملی ملک در ششم آبان 1396 خورشیدی، با چهار رویداد مهم فرهنگی در بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران همراه خواهد بود؛ گشایش تالار «هنر و زندگی» دربرگیرنده آثار و اشیای تزیینی و اسباب زندگی در تاریخ و فرهنگ ایرانی- اسلامی، گشایش نمایشگاه تک اثر «مصحف شریف علاء» و گشایش نمایشگاه «گزیده اسناد حاج حسین آقا ملک» به همراه رونمایی کتاب «هشتاد خاطره تاریخ شفاهی از حاج حسین آقا ملک»، بخشی مهم از برنامه‌های این آیین را دربرمی‌گیرند. همچنین از هشت فرهیخته و فرهنگ‌ور بزرگ ایران که با حاج حسین آقا ملک هم‌نشینی داشته یا در زمان زندگی وی از گنجینه وقفی وی بهره گرفته‌اند، تقدیر خواهد شد.

حاج حسین آقا ملک، بازرگان، زمین‌دار و فرهنگ‌دوست بزرگ تاریخ معاصر ایران، گنجینه کتابخانه و موزه خود را پس از بنیان‌گذاری در مشهد در واپسین دهه‌های سده سیزدهم خورشیدی و جابه‌جایی آن پس از چندی به تهران، آن را در سال 1316 خورشیدی بر آستان قدس رضوی وقف کرد. این رخداد مهم در منظومه نیکوکاری ایران، با گشایش موزه ایران باستان (موزه ملی ایران) در همان سال هم‌زمان شد. متولیان این دو نهاد فرهنگی در آستانه نهمین دهه زیست فرهنگی و اجتماعی دو گنجینه برآن شدند «آیین هشتاد سالگی» را برپا و این رخداد و هم‌زمانی فرخنده را با برگزاری برنامه‌هایی گوناگون گرامی بدارند.

آیین پاس‌داشت هشتادمین سال‌روز وقف کتابخانه و موزه ملی ملک، در روز شنبه ششم آبان 1396 خورشیدی، از ساعت 15 تا ساعت 17 در ساختمان این گنجینه به نشانی میدان امام خمینی، سردر باغ ملی، خیابان ملل متحد برگزار خواهد شد. کتابخانه و موزه ملی ملک، همه دوستداران فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی را به حضور در این آیین و همراهی در برنامه‌های فرهنگی آن فرامی‌خواند.

برچسب‌ها:

نظر شما: