قصه‌گو رویا می‌بافد تا کودکان را به دنیای قصه‌ها ببرد

رنگ به رنگ، قصه به قصه ... قصه‌گو رشته می‌بافد و قصه را می‌گوید ... او گویی رویا می‌بافد و از رویاهایش قصه‌هایی می‌پردازد تا کودکان را نشسته بر رشته‌های رویاهایش به سرزمین قصه‌ها ببرد. قصه‌گو، کودکان را به شنیدن فرامی‌خواند. او می‌خواهد برایشان قصه‌ها بگوید، از سرزمین‌ها و مردمان گذشته، از روزگارانی دور ... . کودکان مشتاق و سرزنده، به رویابافی‌های او گوش می‌سپارند ... دل‌های خود را به دستان هنرمند و زبان شیوای او می‌دهند تا از رویابافی‌هایش برایشان بگوید و راه سرزمین قصه‌ها را به آن‌ها بنمایاند. رشته‌ها، رنگ‌به‌رنگ، هریک از قصه‌ای و داستانی نشان دارند. او هزار رویا می‌بافد تا هزار قصه بگوید.

قصه‌گو رویا می‌بافد تا کودکان را به دنیای قصه‌ها ببرد

روایتی از برگزاری کارگاه قصه‌گویی و تکه‌چسبانی «هزار قصه» در تالار «هزارداستان»

قصه‌گو رویا می‌بافد تا کودکان را به دنیای قصه‌ها ببرد

رنگ به رنگ، قصه به قصه ... قصه‌گو رشته می‌بافد و قصه می‌گوید ... او گویی رویا می‌بافد و از رویاهایش قصه‌هایی می‌پردازد تا کودکان را نشسته بر رشته‌های رویاهایش به سرزمین قصه‌ها ببرد. قصه‌گو، کودکان را به شنیدن فرامی‌خواند. او می‌خواهد برایشان قصه‌ها بگوید، از سرزمین‌ها و مردمان گذشته، از روزگارانی دور ... . کودکان مشتاق و سرزنده، به رویابافی‌های او گوش می‌سپارند ... دل‌های خود را به دستان هنرمند و زبان شیوای او می‌دهند تا از رویابافی‌هایش برایشان بگوید و راه سرزمین قصه‌ها را به آن‌ها بنمایاند. رشته‌ها، رنگ‌به‌رنگ، هریک از قصه‌ای و داستانی نشان دارند. او هزار رویا می‌بافد تا هزار قصه بگوید.

***

کارگاه قصه‌گویی و تکه‌چسبانی «هزار قصه» در نخستین دهه اسفند 1396 خورشیدی، 50 نفر از دخترکان دبستان رشد را با خود به دنیای قصه‌ها راه برد. قصه‌گوها و راهنمایان کتابخانه و موزه ملی ملک، با طراحی و اجرای این کارگاه در تالار «هزاردستان» این گنجینه، نمایی جذاب از قصه‌گویی و داستان‌سرایی پیش روی این کودکان گذاشته، به آنان در اجرای برنامه تکه‌چسبانی (کلاژ) از دستاوردها و دریافت‌های ذهنی این برنامه قصه‌گویی یاری رساندند.

«هزارداستان»، از تالارهای جدید کتابخانه و موزه ملی ملک به شمار می‌آید که در تابستان 1396 خورشیدی با بهره‌گیری از گنجینه جذاب نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک با رویکرد قصه‌گویی و داستان‌سرایی در تاریخ و فرهنگ ایرانی- اسلامی گشایش یافته است. کودکان و نوجوانان به ویژه دانش‌آموزان، بخشی مهم از مخاطبان این تالار جذاب را دربرمی‌گیرند. قصه‌گوها و راهنمایان کتابخانه و موزه ملی ملک با طراحی برنامه‌ها و کارگاه‌های جذاب قصه‌گویی و روایت‌گری می‌کوشند این مخاطبان دوست‌داشتنی را با خود به دنیای قصه‌های کهن در تاریخ و فرهنگ ایرانی- اسلامی ببرند.

گزیده‌ای از تصویرهای کارگاه قصه‌گویی و تکه‌چسبانی «هزار قصه» را می‌توانید ببینید؛

برچسب‌ها:

نظر شما: