هفتم فروردین با گردشگران و تهران‌گردان در نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران

دسته‌های گوناگون از گردشگران نوروزی به ویژه در قالب‌های خانوادگی در سومین روز کاری بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران در سال ۱۳۹۷ خورشیدی برای بازدید از تالارهای موزه‌ای این گنجینه بزرگ تاریخی به محوطه باغ ملی «قلب فرهنگی- تاریخی تهران» آمدند.

هفتم فروردین با گردشگران و تهران‌گردان در نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران

استقبال پرشور گردشگران نوروزی از گنجینه موزه‌ای بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی کشور

هفتم فروردین با گردشگران و تهران‌گردان در نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران

دسته‌های گوناگون از گردشگران نوروزی به ویژه در قالب‌های خانوادگی در سومین روز کاری بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران در سال 1397 خورشیدی برای بازدید از تالارهای موزه‌ای این گنجینه بزرگ تاریخی به محوطه باغ ملی «قلب فرهنگی- تاریخی تهران» آمدند.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، استقبال پرشور گروه‌های گوناگون مسافران و گردشگران نوروزی، در نخستین روزهای نوروز 1397 خورشیدی، نسیم بهاری را در هفتم فروردین 1397 به نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران و یکی از شش کتابخانه بزرگ کشور در حوزه نسخه‌های خطی آورد. این گنجینه بزرگ بدین‌ترتیب به میزبانی از گروه‌های گوناگون گردشگران و تهران‌گردان نشست.

در زیر گزیده‌ای از تصویرهای این بازدیدها را می‌بینید؛

برچسب‌ها:

نظر شما: