نشست «شاهنامه‌نگاری در دوره قاجار» در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار می‌شود

نسخه خطی «شاهنشاه‌نامه صبا» موجود در گنجینه خطی کتابخانه و موزه ملی ملک، چه نگاره‌های جذاب تاریخی- هنری در خود جای داده است که نگاره‌پژوهان و هنرشناسان کاوش‌گرانه در پی شناخت ارزش‌های آن برآمده‌اند. سخنران نشست «شاهنامه‌نگاری در دوره قاجار» در بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران به این پرسش پاسخ می‌گوید.

نشست «شاهنامه‌نگاری در دوره قاجار» در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار می‌شود

پاسخ به پرسش‌هایی درباره ارزش‌های نگاره‌های نسخه خطی «شاهنشاه‌نامه صبا» در گنجینه خطی بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران

نشست «شاهنامه‌نگاری در دوره قاجار» در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار می‌شود

نسخه خطی «شاهنشاه‌نامه صبا» موجود در گنجینه خطی کتابخانه و موزه ملی ملک، چه نگاره‌های جذاب تاریخی- هنری در خود جای داده است که نگاره‌پژوهان و هنرشناسان کاوش‌گرانه در پی شناخت ارزش‌های آن برآمده‌اند. سخنران نشست «شاهنامه‌نگاری در دوره قاجار» در بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران به این پرسش پاسخ می‌گوید.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، دکتر سیدعبدالمجید شریف‌زاده، استاد دانشگاه و نگاره‌پژوه در نشست «شاهنامه‌نگاری در دوره قاجار» برپایه نسخه «شاهنشاه‌نامه صبا» موجود در گنجینه کتابخانه و موزه ملی ملک می‌کوشد مساله‌های تخصصی و کارشناسی مربوط به شاهنامه‌نگاری در دوره قاجار را واکاود. این نشست که هفتادمین جلسه از مجموعه نشست‌های تخصصی کتابخانه و موزه ملی ملک در گستره فرهنگ و هنر اسلامی- ایرانی به شمار می‌آید، در روز یک‌شنبه 2 اردیبهشت 1397 ساعت 14 در ساختمان این گنجینه در محوطه تاریخی باغ ملی تهران به نشانی «میدان امام خمینی (ره)، سردر باغ ملی، خیابان ملل متحد» برگزار خواهد شد.

کتابخانه و موزه ملی ملک دوستداران فرهنگ و هنر اسلامی- ایرانی را به حضور در این نشست تخصصی فرامی‌خواند. 

برچسب‌ها:

نظر شما: