کتابخانه و موزه ملی ملک، خدمات‌رسانی روزهای پنج‌شنبه را از ورودی اصلی ساختمان خود ازسرمی‌گیرد

کتابخانه و موزه ملی ملک، پس از هماهنگی‌ها و پیگیری‌های انجام‌شده، با بازگشایی ورودی اصلی سردر باغ ملی در روزهای پنج‌شنبه، خدمات‌رسانی به مخاطبان، گردشگران و پژوهشگران را از ورودی اصلی ساختمان خود ازسرمی‌گیرد.

کتابخانه و موزه ملی ملک، خدمات‌رسانی روزهای پنج‌شنبه را از ورودی اصلی ساختمان خود ازسرمی‌گیرد

با بازگشایی ورودی سردر باغ ملی

کتابخانه و موزه ملی ملک، خدمات‌رسانی روزهای پنج‌شنبه را از ورودی اصلی ساختمان خود ازسرمی‌گیرد

کتابخانه و موزه ملی ملک، پس از هماهنگی‌ها و پیگیری‌های انجام‌شده، با بازگشایی ورودی اصلی سردر باغ ملی در روزهای پنج‌شنبه، خدمات‌رسانی به مخاطبان، گردشگران و پژوهشگران را از ورودی اصلی ساختمان خود ازسرمی‌گیرد.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، این گنجینه بزرگ تاریخی در یک سال گذشته به دلیل بسته‌بودن درهای ورودی به محوطه باغ ملی در روزهای پنج‌شنبه و ممکن‌نبودن دسترسی مراجعه‌کنندگان به ورودی اصلی کتابخانه و موزه ملی ملک، به توقف خدمات‌رسانی به مخاطبان در روزهای پنج‌شنبه ناگزیر شده بود. اکنون با هماهنگی‌ها و پیگیری‌های انجام‌شده و بازگشایی سردر باغ ملی، این گنجینه همچون سال‌های گذشته از مسیر ورودی اصلی ساختمان خود از مراجعان گرامی میزبانی می‌کند.

کتابخانه و موزه ملی ملک، نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران و یکی از شش کتابخانه بزرگ کشور در گستره نسخه‌های خطی به شمار می‌آید که حاج حسین آقا ملک، بنیان‌گذار و واقف این گنجینه تاریخی در سال 1316 خورشیدی بر آستان قدس رضوی وقف کرده است. این موسسه که در محوطه تاریخی باغ ملی تهران جای گرفته است، برپایه وقف‌نامه، هر روز به جز جمعه‌ها و تعطیلات رسمی، به مخاطبان خدمات گوناگون فرهنگی می‌رساند. این فرآیند خدمات‌رسانی اما در یک سال گذشته به دلیل محدودیت دسترسی و بسته‌بودن درهای ورودی محوطه باغ ملی در روزهای پنج‌شنبه، به ناچار و ناخواسته متوقف شده و این مساله، بهره‌گیری پژوهشگران و گردشگران را از خدمات گوناگون فرهنگی بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران با مانع روبه‌رو کرده بود. اکنون با بازگشایی ورودی سردر باغ ملی و برپایی امکان دسترسی به ورودی اصلی ساختمان کتابخانه و موزه ملی ملک، میزبانی همیشگی بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی در روزهای پنج‌شنبه به مسیر طبیعی بازمی‌گردد. مخاطبان گرامی بدین‌ترتیب از ساعت 8:15 تا 15:45 می‌توانند از خدمات فرهنگی کتابخانه و موزه ملی ملک بهره بگیرند.

برچسب‌ها:

نظر شما: