نشست «بررسی افول آخرین سکه‌های ساسانی و طلوع نخستین سکه‌های اسلامی» در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار می‌شود

کتابخانه و موزه ملی ملک، یک نشست تخصصی درباره سکه‌های تاریخی با نام «بررسی افول آخرین سکه‌های ساسانی و طلوع نخستین سکه‌های اسلامی» برگزار می‌کند.

نشست «بررسی افول آخرین سکه‌های ساسانی و طلوع نخستین سکه‌های اسلامی» در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار می‌شود

با سخنرانی یک پژوهشگر و کارشناس سکه‌های تاریخی

نشست «بررسی افول آخرین سکه‌های ساسانی و طلوع نخستین سکه‌های اسلامی» در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار می‌شود

کتابخانه و موزه ملی ملک، یک نشست تخصصی درباره سکه‌های تاریخی با نام «بررسی افول آخرین سکه‌های ساسانی و طلوع نخستین سکه‌های اسلامی» برگزار می‌کند.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، نشست «بررسی افول آخرین سکه‌های ساسانی و طلوع نخستین سکه‌های اسلامی» با سخنرانی امین امینی، پژوهشگر و کارشناس سکه‌های تاریخی، از مجموعه نشست‌های تخصصی بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران در گستره فرهنگ و هنر اسلامی- ایرانی به شمار می‌آید. این نشست در روز شنبه 3 شهریور 1397 از ساعت 15 برپا خواهد شد.

کتابخانه و موزه ملی ملک، دوستداران فرهنگ و هنر اسلامی- ایرانی را به حضور در نشست «بررسی افول آخرین سکه‌های ساسانی و طلوع نخستین سکه‌های اسلامی» در ساختمان این گنجینه به نشانی «تهران، میدان امام خمینی، سردر باغ ملی، خیابان ملل متحد (میدان مشق)» فرامی‌خواند. کتابخانه و موزه ملی ملک، نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران و یکی از شش کتابخانه بزرگ کشور در گستره نسخه‌های خطی است. وجود بیش از 10 هزار سکه تاریخی و اختصاص تالاری جامع برای نمایش منظومه سکه‌های تاریخی از نخستین سکه‌های ضرب‌شده در جهان باستان تا روزگار معاصر، از امتیازهای این گنجینه بزرگ به شمار می‌آید که حاج حسین آقا ملک، بنیان‌گذار آن در سال 1316 خورشیدی بر آستان قدس رضوی وقف کرده است تا همگان از آن بهره بگیرند.

برچسب‌ها:

نظر شما: