​نشست آشنایی با بنیاد وقفی لازیچ صربستان، در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار شد

ویکتور لازیچ (Victor Lazic) مدیر بنیاد لازیچ، در نشستی در کتابخانه و موزه ملی ملک، «آشنایی با بنیاد وقفی کتابخانه و موزه لازیچ صربستان» در کتابخانه و موزه ملی ملک در روز دوشنبه ۲۹ امرداد ۱۳۹۷ خورشیدی سخنرانی کرد.

​نشست آشنایی با بنیاد وقفی لازیچ صربستان، در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار شد

نشست آشنایی با بنیاد وقفی لازیچ صربستان، در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار شد

ویکتور لازیچ (Victor Lazic) مدیر بنیاد لازیچ، در نشستی در کتابخانه و موزه ملی ملک، «آشنایی با بنیاد وقفی کتابخانه و موزه لازیچ صربستان» در کتابخانه و موزه ملی ملک در روز دوشنبه 29 امرداد 1397 خورشیدی سخنرانی کرد.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، ویکتور لازیچ در این نشست درباره پیشینه، گنجینه آثار و کتاب‌ها و کارکردهای فرهنگی- اجتماعی بنیاد وقفی کتابخانه و موزه لازیچ صربستان سخن راند. کتابخانه و موزه لازیچ همچون کتابخانه و موزه ملی ملک، یک بنیاد فرهنگی- تاریخی وقفی است که برپایه آیین نیکوکارانه وقف اداره می‌شود و پیشینه‌ای تاریخی در کشور صربستان دارد. مشروح سخنان مدیر بنیاد لازیچ به زودی در پورتال کتابخانه و موزه ملی ملک منتشر خواهد شد. در ادامه گزیده تصویرهای این نشست سخنرانی را می‌بینید؛

برچسب‌ها:

نظر شما: