​نشست پژوهشی «بررسی نسخه‌های نفیس خواجوی کرمانی موجود در گنجینه ملک» برگزار شد

نشست پژوهشی «بررسی نسخه‌های نفیس خواجوی کرمانی موجود در گنجینه ملک» با بازشناسی و بررسی نسخه‌های نفیس دیوان این شاعر سرشناس سده‌های هفتم و هشتم هجری، عصر روز دوشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۷ در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار شد.

​نشست پژوهشی «بررسی نسخه‌های نفیس خواجوی کرمانی موجود در گنجینه ملک» برگزار شد

نشست پژوهشی «بررسی نسخه‌های نفیس خواجوی کرمانی موجود در گنجینه ملک» برگزار شد

نشست پژوهشی «بررسی نسخه‌های نفیس خواجوی کرمانی موجود در گنجینه ملک» با بازشناسی و بررسی نسخه‌های نفیس دیوان این شاعر سرشناس سده‌های هفتم و هشتم هجری، عصر روز دوشنبه 19 شهریور 1397 در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، علیرضا هاشمی‌نژاد، پژوهشگر پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایران دانشگاه شهید باهنر کرمان و شیوا میهن، دکترای ایران‌شناسی از دانشگاه کمبریج انگلیس در این نشست سخنرانی کردند. گزیده تصویرهای این نشست را در ادامه می‌بینید؛ 

برچسب‌ها:

نظر شما: