میزبانی کتابخانه و موزه ملی ملک از شخصیت‌های علمی و فرهنگی

رییس دانشگاه پیام نور لوسانات به همراه بنیان‌گذار و مدیر مجمع علمی و فرهنگی مجد از بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران بازدید کردند.

میزبانی کتابخانه و موزه ملی ملک از شخصیت‌های علمی و فرهنگی

بازدید ویژه

میزبانی کتابخانه و موزه ملی ملک از شخصیت‌های علمی و فرهنگی

رییس دانشگاه پیام نور لوسانات به همراه بنیان‌گذار و مدیر مجمع علمی و فرهنگی مجد از بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، دکتر محمدرضا حاتمی رییس دانشگاه پیام نور لوسانات و دکتر سیدعباس حسینی‌نیک، بنیان‌گذار و مدیر مجمع علمی و فرهنگی مجد روز سه‌شنبه 17 مهر 1397 خورشیدی در بازدید از تالارهای موزه‌ای کتابخانه و موزه ملی ملک، هم‌زمان با آشنایی با حاج حسین آقا ملک، بنیان‌گذار و واقف کتابخانه و موزه ملی ملک، از گنجینه ذخایر و نفایس فرهنگی- تاریخی نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران در گستره فرهنگ و هنر اسلامی- ایرانی آگاهی یافتند. در ادامه گزیده تصویرهای بازدید از شخصیت‌های علمی و فرهنگی را می‌بینید؛ 

برچسب‌ها:

نظر شما: