کارگاه ساخت شخصیت‌های شاهنامه برای دانش‌آموزان مجتمع شبانه‌روزی نابینایان دخترانه نرجس برگزار شد

یک گروه از دانش‌آموزان مجتمع شبانه‌روزی نابینایان دخترانه نرجس با حضور در کتابخانه و موزه ملی ملک، ششم آبان ۱۳۹۷ خورشیدی هم‌زمان با هشتاد و یکمین سال‌روز وقف این گنجینه بر آستان قدس رضوی، از نمایشگاه «نادیده‌های دیدنی؛ داستان‌های شاهنامه برای نابینایان» بازدید کرده و در کارگاه آموزشی مرتبط با این نمایشگاه حضور یافتند.

کارگاه ساخت شخصیت‌های شاهنامه برای دانش‌آموزان مجتمع شبانه‌روزی نابینایان دخترانه نرجس برگزار شد

یک کارگاه متفاوت موزه‌ای برای مخاطبانی نو در کتابخانه و موزه ملی ملک

کارگاه ساخت شخصیت‌های شاهنامه برای دانش‌آموزان مجتمع شبانه‌روزی نابینایان دخترانه نرجس برگزار شد

یک گروه از دانش‌آموزان مجتمع شبانه‌روزی نابینایان دخترانه نرجس با حضور در کتابخانه و موزه ملی ملک، ششم آبان 1397 خورشیدی هم‌زمان با هشتاد و یکمین سال‌روز وقف این گنجینه بر آستان قدس رضوی، از نمایشگاه «نادیده‌های دیدنی؛ داستان‌های شاهنامه برای نابینایان» بازدید کرده و در کارگاه آموزشی مرتبط با این نمایشگاه حضور یافتند.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، دانش‌آموزان مجتمع شبانه‌روزی نابینایان دخترانه نرجس، در این نمایشگاه که با همکاری کتابخانه و موزه ملی ملک و گروه هنری نِگره در دهه نخست آبان با هدف ارایه خدمات فرهنگی به طیف‌های گوناگون جامعه برپا شده است، هم‌زمان با بازدید ویژه تابلوهای نمایشگاه و گوش‌فرادادن به قصه‌های شاهنامه در هر تابلو، تجربه ساخت شخصیت‌های یکی از قصه‌های شاهنامه فردوسی را با گل سفال‌گری از سر گذراندند. نمایشگاه «نادیده‌های دیدنی؛ داستان‌های شاهنامه برای نابینایان»، خدمتی نو از بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران به یکی از بخش‌های جامعه یعنی نابینایان و کم‌بینایان است که به دلیل نبود زیرساخت‌ها و نوآوری‌ها در زمینه‌های گوناگون به ویژه موزه‌ها، کم‌تر امکان حضور در موزه را دارند. این نمایشگاه و کارگاه‌های پیوسته به آن، بستری مناسب در این زمینه پدید آورده است. کتابخانه و موزه ملی ملک در جایگاه نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران و یکی از شش کتابخانه بزرگ کشور همواره می‌کوشد با نگرشی فراگیر نسبت به همه طیف‌های جامعه و شهروندان، خدمات فرهنگی را برپایه نیازهای آنان طراحی و ارایه کند.

در ادامه گزیده تصویرهای بازدید دانش‌آموزان مجتمع شبانه‌روزی نابینایان دخترانه نرجس از نمایشگاه «نادیده‌های دیدنی؛ داستان‌های شاهنامه برای نابینایان» و شرکت در کارگاه ساخت شخصیت‌های قصه‌های شاهنامه را می‌بینید؛

برچسب‌ها:

نظر شما: