انجمن ترویج علم ایران، نوزدهمین جایزه ترویج علم را به کتابخانه و موزه ملی ملک تقدیم کرد

انجمن ترویج علم ایران در نوزدهمین دوره جایزه ترویج علم (آبان سال ۱۳۹۷ خورشیدی) جایزه ترویج علم سال ۱۳۹۷ را به موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک به دلیل انجام فعالیت­‌های ترویجی، علمی و آموزشی در دو بخش کتابخانه و موزه، همچنین به‌ منظور تقدیر از قابلیت و ظرفیت شگرف فرهنگ وقف در مسیر پیشرفت علم و آگاهی تقدیم کرد.

انجمن ترویج علم ایران، نوزدهمین جایزه ترویج علم را به کتابخانه و موزه ملی ملک تقدیم کرد

به دلیل انجام فعالیت­‌های ترویجی، علمی و آموزشی و تقدیر از قابلیت و ظرفیت شگرف فرهنگ وقف در مسیر پیشرفت علم و آگاهی

انجمن ترویج علم ایران، نوزدهمین جایزه ترویج علم را به کتابخانه و موزه ملی ملک تقدیم کرد

انجمن ترویج علم ایران در نوزدهمین دوره جایزه ترویج علم (آبان سال ۱۳۹۷ خورشیدی) جایزه ترویج علم سال ۱۳۹۷ را به موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک به دلیل انجام فعالیت­‌های ترویجی، علمی و آموزشی در دو بخش کتابخانه و موزه، همچنین به‌ منظور تقدیر از قابلیت و ظرفیت شگرف فرهنگ وقف در مسیر پیشرفت علم و آگاهی تقدیم کرد.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، در آیین نوزدهمین دوره جایزه ترویج علم که عصر پنج شنبه ۲۴ آبان 13۹۷ در سالن فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی، با نکوداشت استاد فرزانه، دکتر یوسف ثبوتی برگزار شد، هیات ‌داوران نوزدهمین دوره جایزه ترویج علم (سال ۱۳۹۷) از موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک به دلیل انجام فعالیت­‌های ترویجی، علمی و آموزشی در دو بخش کتابخانه و موزه، همچنین به‌ منظور تقدیر از قابلیت و ظرفیت شگرف فرهنگ وقف در مسیر پیشرفت علم و آگاهی، تقدیر و جایزه ترویج علم سال ۱۳۹۷ را به این موقوفه آستان قدس رضوی تقدیم کرد. در این آیین گرامی‌داشت که با حضور استادان و فرهیختگان از زمینه‌های گوناگون علم و دانش برگزار شد، هیات‌ مدیره انجمن ترویج علم ایران با سپاس‌گزاری از هیات ‌داوران که وظیفه بررسی و ارزیابی پرونده داوطلبان دریافت جایزه ترویج علم را برعهده داشتند، برپایه نظر این هیات، برگزیدگان نوزدهمین دوره جایزه ترویج علم ایران در سال ۱۳۹۷ را به 10 شخصیت حقیقی و حقوقی تقدیم کرد. موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، یکی از برگزیدگان نوزدهمین دوره جایزه ترویج علم به شمار می‌آمد که این جایزه را به دلیل انجام فعالیت­‌های ترویجی، علمی و آموزشی در دو بخش کتابخانه و موزه، همچنین به‌ منظور تقدیر از قابلیت و ظرفیت شگرف فرهنگ وقف در مسیر پیشرفت علم و آگاهی، دریافت کرد.

کتابخانه و موزه ملی ملک، نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران و یکی از شش کتابخانه بزرگ کشور در گستره نسخه‌های خطی به شمار می‌آید که حاج حسین آقا ملک، بنیان‌گذار این گنجینه، به سال 1316 خورشیدی بر آستان قدس رضوی وقف کرده است. این موسسه برپایه سفارش واقف در وقف‌نامه برای «ترقی معارف» وقف شده است و در مسیر پیشرفت‌مدارانه چشم‌اندازهای فرهنگی آستان قدس رضوی فعالیت می‌کند. این گنجینه بزرگ تاریخی- فرهنگی برنامه‌هایی گسترده برای گسترش فرهنگ، علم و دانش به ویژه با رویکردهای نیک‌خواهانه و عام‌المنفعه برای همه شهروندان به اجرا می‌گذارد. مجموع این فعالیت‌ها و ارایه دستاوردهای آن‌ها، انجمن ترویج علم ایران را برانگیخت کتابخانه و موزه ملی ملک را به عنوان یکی از برگزیدگان نوزدهمین دوره جایزه ترویج علم بشناساند و این جایزه را به یادگارِ وقفی حاج حسین آقا ملک تقدیم کند.

برچسب‌ها:

نظر شما: