نشست «کتابخانه‌درمانی؛ در ستایش کتاب نخواندن!» در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار شد

نشست پژوهشی «کتابخانه‌درمانی؛ در ستایش کتاب نخواندن! (جستاری روان‌کاوانه در باب کتاب و کتابخانه)» با سخنرانی دکتر سپهر هاشمیان، روان‌درمانگر تحلیلی و فعال فرهنگی در حضور مشتاقانه دوستداران کتاب و کتاب‌خوانی، ظهر روز شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ خورشیدی هم‌زمان با هفته کتاب در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار شد. سخنران این نشست از دریچه‌ای متفاوت با نگرشی تازه، به گستره کتاب و کتاب‌خوانی پرداخت.

نشست «کتابخانه‌درمانی؛ در ستایش کتاب نخواندن!» در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار شد

نشست «کتابخانه‌درمانی؛ در ستایش کتاب نخواندن!» در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار شد

نشست پژوهشی «کتابخانه‌درمانی؛ در ستایش کتاب نخواندن! (جستاری روان‌کاوانه در باب کتاب و کتابخانه)» با سخنرانی دکتر سپهر هاشمیان، روان‌درمانگر تحلیلی و فعال فرهنگی در حضور مشتاقانه دوستداران کتاب و کتاب‌خوانی، ظهر روز شنبه 26 آبان 1397 خورشیدی هم‌زمان با هفته کتاب در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار شد. سخنران این نشست از دریچه‌ای متفاوت با نگرشی تازه، به گستره کتاب و کتاب‌خوانی پرداخت.

گزیده تصویرهای این نشست را در ادامه می‌بینید؛

برچسب‌ها:

نظر شما: