تالار جدید موزه‌ای «علوم در ایران اسلامی» در کتابخانه و موزه ملی ملک گشایش می‌یابد

با گشایش تالار جدید موزه‌ای «علوم در ایران اسلامی» در کتابخانه و موزه ملی ملک، پایتخت ایران صاحب نمایشگاهی جذاب از دستاوردهای عصر زرین کوشش‌های دانشمندان ایران اسلامی در زمینه علوم و دانش‌های تاریخی این سرزمین می‌شود. این تالار هم‌زمان با آیین گرامی‌داشت میلاد پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله و سلم با سخنرانی دکتر مهدی محقق و استاد سیدعبدالله انوار در بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران گشایش می‌یابد.

تالار جدید موزه‌ای «علوم در ایران اسلامی» در کتابخانه و موزه ملی ملک گشایش می‌یابد

هم‌زمان با آیین گرامی‌داشت میلاد پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله و سلم در بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران

تالار جدید موزه‌ای «علوم در ایران اسلامی» در کتابخانه و موزه ملی ملک گشایش می‌یابد

با گشایش تالار جدید موزه‌ای «علوم در ایران اسلامی» در کتابخانه و موزه ملی ملک، پایتخت ایران صاحب نمایشگاهی جذاب از دستاوردهای عصر زرین کوشش‌های دانشمندان ایران اسلامی در زمینه علوم و دانش‌های تاریخی این سرزمین می‌شود. این تالار هم‌زمان با آیین گرامی‌داشت میلاد پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله و سلم با سخنرانی دکتر مهدی محقق و استاد سیدعبدالله انوار در بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران گشایش می‌یابد.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، «علوم در ایران اسلامی»، تالار جدید موزه‌ای در موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک به شمار می‌رود که هم‌زمان با آیین وقف‌نامه‌ای گرامی‌داشت میلاد پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله و سلم در روز شنبه سوم آذر 1397 خورشیدی گشایش می‌یابد. کتابخانه و موزه ملی ملک، تالار علوم در ایران اسلامی را با هدف معرفی بخشی از میراث گران‌سنگ دانش در تمدن اسلامی و مطالعه در سیر تاریخی علوم دوره اسلامی طراحی کرده و پایه گذاشته است. این تالار که برپایه آثار تاریخی و نسخه‌های خطی در گستره دانش‌های گوناگون ایرانی- اسلامی در گنجینه کتابخانه و موزه ملی ملک طراحی و اجرا شده است، گوشه‌هایی از دستاوردهای عصر زرین دانش‌ها و علوم ایران دوره اسلامی را از چشم‌انداز آثار این گنجینه بزرگ به نمایش می‌گذارد.

طبقه‌بندی علوم در ایران اسلامی، از گستره‌های جذاب این تالار است. علوم و دانش‌های رایج در دوره‌های گوناگون تاریخی همچون ُسطُقُسّات (معرفت هندسه)، حساب، جبر و مقابله، حِیَل، کیمیا، مناظر نورشناسی (ابصار)، مسالک و ممالک، جانورشناسی، گیاه‌‌دارو شناسی، اَسطَرُنومیا (ستاره‌شناسی)، احکام نجوم، فلاحت، النبات (گیاهان و رستنی‌ها)، کانی‌شناسی و پزشکی، در کنار علوم جدید که در سده‌های متاخر تاریخ ایران در این سرزمین رواج یافتند، گستره‌هایی در زمینه دستاوردهای دانشمندان ایرانی مسلمان در علوم و دانش‌هایی به شمار می‌آیند که آثار آن‌ها در تالار علوم در ایران اسلامی به نمایش درآمده است.

کتابخانه و موزه ملی ملک، نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران و یکی از شش کتابخانه بزرگ کشور در گستره نسخه‌های خطی به شمار می‌آید که حاج حسین آقا ملک، بنیان‌گذار این گنجینه، به سال 1316 خورشیدی بر آستان قدس رضوی وقف کرده است. این موقوفه، گنجینه‌ای بزرگ از آثار تاریخی، نسخه‌های خطی و کتاب‌های چاپ سنگی از نخستین سده‌های تاریخ ایران دوره اسلامی تا روزگار معاصر را در خود دارد. گشایش تالار جدید موزه‌ای «علوم در ایران اسلامی»، نمایی نو از عصر زرین فرهنگ و تمدن اسلامی- ایرانی، از دریچه آثار و نسخه‌های کتابخانه و موزه ملی ملک به نمایش می‌گذارد.

کتابخانه و موزه ملی ملک، همه دوستداران فرهنگ، تمدن و هنر اسلامی- ایرانی را به حضور در آیین گشایش تالار «علوم در ایران اسلامی» در روز شنبه سوم آذر 1397 خورشیدی ساعت 15 فرامی‌خواند. این مراسم هم‌زمان با آیین گرامی‌داشت میلاد پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله و سلم در ساختمان کتابخانه و موزه ملی ملک در محوطه تاریخی باغ ملی تهران به نشانی «میدان امام خمینی (ره)، سردر باغ ملی، خیابان ملل متحد (میدان مشق)» برگزار می‌شود.

برچسب‌ها:

نظر شما: