​استقبال گسترده دوستداران هنرهای سنتی از نخستین نشست تخصصی «نقوش سوزن‌دوزی‌های ایرانی»

دوستداران هنرهای سنتی، از برگزاری نخستین نشست تخصصی «نقوش سوزن‌دوزی‌های ایرانی» در کتابخانه و موزه ملی ملک استقبالی گسترده کردند.

​استقبال گسترده دوستداران هنرهای سنتی از نخستین نشست تخصصی «نقوش سوزن‌دوزی‌های ایرانی»

استقبال گسترده دوستداران هنرهای سنتی از نخستین نشست تخصصی «نقوش سوزن‌دوزی‌های ایرانی»

دوستداران هنرهای سنتی، از برگزاری نخستین نشست تخصصی «نقوش سوزن‌دوزی‌های ایرانی» در کتابخانه و موزه ملی ملک استقبالی گسترده کردند.

به گزاش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، نخستین نشست تخصصی «نقوش سوزن‌دوزی‌های ایرانی» در روز شنبه 17 آذر 1397 از ساعت 14 با حضور و استقبال گسترده دوستداران هنرهای سنتی در بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران برگزار شد. شهین ابراهیم‌زاده پزشکی، پژوهشگر و نگارنده کتاب‌های گوناگون در زمینه دوخت‌های سنتی ایران و فاطمه سیدی، هنرمند و مولف کتاب «پته‌دوزی و کاربردهای آن» در این نشست درباره ویژگی‌ها و نقش‌های سوزن‌دوزی‌های ایرانی سخن راندند.

گزیده تصویرهای این نشست را در ادامه می‌بینید؛

برچسب‌ها:

نظر شما: