نخستین نشست تخصصی «موزه‌درمانی» در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار می‌شود

کتابخانه و موزه ملی ملک، هم‌زمان با فرارسیدن هفته پژوهش، نخستین نشست تخصصی «موزه‌درمانی» را با سخنرانی یک کارشناس موزه‌داری و یک کارشناس روان‌شناسی برگزار می‌کند.

نخستین نشست تخصصی «موزه‌درمانی» در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار می‌شود

با سخنرانی یک کارشناس موزه‌داری و یک کارشناس روان‌شناسی در بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران

نخستین نشست تخصصی «موزه‌درمانی» در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار می‌شود

کتابخانه و موزه ملی ملک، هم‌زمان با فرارسیدن هفته پژوهش، نخستین نشست تخصصی «موزه‌درمانی» را با سخنرانی یک کارشناس موزه‌داری و یک کارشناس روان‌شناسی برگزار می‌کند.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، رضا دبیری‌نژاد، کارشناس موزه‌داری و الهه رحیمیان، کارشناس روان‌شناسی در «نخستین نشست تخصصی موزه‌درمانی» درباره پیوند میان دو گستره موزه و سلامت سخن می‌رانند. این نشست پژوهشی، که موضوعی نو را در گستره فرهنگ مطرح می‌کند، از سلسله نشست‌های پژوهشی بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران در گستره فرهنگ و هنر اسلامی- ایرانی به شمار می‌آید و در چهارشنبه 28 آذر 1397 ساعت 15 در کتابخانه و موزه ملی ملک برپا می‌شود.

بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی، دوستداران فرهنگ و هنر اسلامی- ایرانی را به حضور در این نشست در ساختمان این گنجینه به نشانی «تهران، میدان امام خمینی، سردر باغ ملی، خیابان ملل متحد (میدان مشق)» فرامی‌خواند. کتابخانه و موزه ملی ملک، نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران و یکی از شش کتابخانه بزرگ کشور در گستره نسخه‌های خطی است. بیش از 19 هزار عنوان نسخه و رساله خطی در زمینه‌های گوناگون فرهنگ، هنر، تاریخ، دین، دانش‌ها و علوم اسلامی- ایرانی و مجموعه‌ای نفیس از آثار تاریخی این سرزمین از سه هزار سال پیش تا روزگار معاصر، از امتیازهای این گنجینه بزرگ به شمار می‌آید که حاج حسین آقا ملک، بنیان‌گذار آن در سال 1316 خورشیدی بر آستان قدس رضوی وقف کرده است تا همگان از آن بهره بگیرند.

برچسب‌ها:

نظر شما: