ترسیم هندسه نقوش گره‌چینی به شیوه دیجیتال در کتابخانه و موزه ملی ملک

کتابخانه و موزه ملی ملک، نخستین کارگاه آموزشی «ترسیم هندسه نقوش گره‌چینی به شیوه دیجیتال» را هم‌زمان با هفته پژوهش برگزار می‌کند.

ترسیم هندسه نقوش گره‌چینی به شیوه دیجیتال در کتابخانه و موزه ملی ملک

یک کارگاه جذاب آموزشی در بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران هم‌زمان با هفته پژوهش برگزار می‌شود

ترسیم هندسه نقوش گره‌چینی به شیوه دیجیتال در کتابخانه و موزه ملی ملک

کتابخانه و موزه ملی ملک، نخستین کارگاه آموزشی «ترسیم هندسه نقوش گره‌چینی به شیوه دیجیتال» را هم‌زمان با هفته پژوهش برگزار می‌کند.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، کارگاه آموزشی ترسیم هندسه نقوش گره‌چینی به شیوه دیجیتال با تدریس سعید شکوری، پژوهشگر و هنرمند حوزه معماری سنتی اسلامی- ایرانی در روز پنج‌شنبه 29 آذر 1397 خورشیدی از ساعت 9 تا 16 در کتابخانه و موزه ملی ملک برپا خواهد شد. برگزاری این کارگاه با حضور شماری از هنرجویان دوره‌های گذشته هندسه نقوش گره‌چینی در بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران انجام می‌پذیرد.

برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های در سطح عالی در گستره فرهنگ و هنر اسلامی- ایرانی، از هدف‌های مهم کتابخانه و موزه ملی ملک برای آموزش هنرهای سنتی به شمار می‌آید. استادان برجسته در زمینه‌های گوناگون هنری به گونه پیوسته این دوره‌ها را از هفت سال گذشته در این موقوفه آستان قدس رضوی تدریس کرده‌اند. کتابخانه و موزه ملی ملک می‌کوشد زمینه آموزش غیر رسمی و عملی را در این دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی فراهم آورد.

برچسب‌ها:

نظر شما: