نشست کارگروه اجرای طرح پایگاه جامع میراث مکتوب تاریخ پزشکی و طب سنتی

نشست کارگروه اجرای طرح پایگاه جامع میراث مکتوب تاریخ پزشکی و طب سنتی برای بررسی جزییات طرح به ویژه پدیدارسازی شبکه‌ای از کتابخانه‌های دارای میراث مکتوب در زمینه طب سنتی و تبادل توانمندی‌ها در این گستره، در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار شد.

نشست کارگروه اجرای طرح پایگاه جامع میراث مکتوب تاریخ پزشکی و طب سنتی

به میزبانی کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار شد

نشست کارگروه اجرای طرح پایگاه جامع میراث مکتوب تاریخ پزشکی و طب سنتی

نشست کارگروه اجرای طرح پایگاه جامع میراث مکتوب تاریخ پزشکی و طب سنتی برای بررسی جزییات طرح به ویژه پدیدارسازی شبکه‌ای از کتابخانه‌های دارای میراث مکتوب در زمینه طب سنتی و تبادل توانمندی‌ها در این گستره، در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، کارگروه اجرای طرح پایگاه جامع میراث مکتوب تاریخ پزشکی و طب سنتی، زیرمجموعه دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جای دارد که با هدف‌های گوناگون و گسترده در زمینه گسترش بهره‌گیری از میراث مکتوب طب سنتی ایران پدید آمده است. نشست این کارگروه در روز چهارشنبه 26 دی 1397 خورشیدی با حضور اعضا در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار شد. کتابخانه و موزه ملی ملک مجموعه‌ای بزرگ از نسخه‌های خطی در زمینه طب سنتی دارد.

گزیده تصویرهای این نشست را در ادامه می‌بینید؛ 

برچسب‌ها:

نظر شما: