کارگاه آموزشی «طب سنتی بر اساس کتاب قانون ابن سینا» در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار می‌شود

کتابخانه و موزه ملی ملک، کارگاه آموزشی «طب سنتی بر اساس کتاب قانون ابن سینا» را در چارچوب سلسله نشست‌های علوم و فنون در ایران دوران اسلامی، با حضور دکتر علی رحیمی‌خواه، متخصص و پژوهشگر طب سنتی در چهار جلسه برگزار می‌کند.

کارگاه آموزشی «طب سنتی بر اساس کتاب قانون ابن سینا» در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار می‌شود

پیوستگی سلسله نشست‌های علوم و فنون در ایران اسلامی در بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران

کارگاه آموزشی «طب سنتی بر اساس کتاب قانون ابن سینا» در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار می‌شود

کتابخانه و موزه ملی ملک، کارگاه آموزشی «طب سنتی بر اساس کتاب قانون ابن سینا» را در چارچوب سلسله نشست‌های علوم و فنون در ایران دوران اسلامی، با حضور دکتر علی رحیمی‌خواه، متخصص و پژوهشگر طب سنتی در چهار جلسه برگزار می‌کند.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، کارگاه آموزشی «طب سنتی بر اساس کتاب قانون ابن سینا» چهار جلسه آموزش نظری و عملی را دربرمی‌گیرد که چهار هفته در روزهای شنبه در «تالار علوم در ایران اسلامی» بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران برپا می‌شود. نخستین جلسه این کارگاه آموزشی در روز شنبه 13 بهمن 1397 خورشیدی از ساعت 14 از دوستداران، دانش‌جویان و پژوهشگران طب سنتی میزبانی می‌کند. سه جلسه دیگر کارگاه در تاریخ‌های 27 بهمن و 4 و 11 اسفند 1397 خورشیدی برگزار خواهد شد.

کتابخانه و موزه ملی ملک، گنجی بزرگ نسخه‌های خطی در گستره طب سنتی را در میان 19 هزار عنوان نسخه خطی خود دارد. این نسخه‌های خطی که پیشینه پاره‌ای از آن‌ها به بیش از یک هزار سال پیش می‌رسد، دستاورد کوشش‌های دانشمندان، طبیبان و حکیمان بزرگ ایران اسلامی همچون زکریای رازی، ابن سینا و ابوبکر اخوینی بخاری به شمار می‌آید. وجود این نسخه‌های خطی در زمینه طب سنتی از دوره‌های گوناگون تاریخی همواره نگاه پژوهشگران در این گستره را به این موقوفه متعلق به آستان قدس رضوی می‌کشاند. سلسله نشست‌های علوم و فنون در ایران دوران اسلامی، کوشش تازه این موقوفه در گستره بازشناسی ذخیره‌های علم و دانش تمدن اسلام و ایران به شمار می‌آید که به ویژه پس از گشایش تالار موزه‌ای «علوم در ایران اسلامی» در آذر 1397 خورشیدی، نوری بر این گوشه از عصر زرین فرهنگ و تمدن این سرزمین می‌تاباند.

کتابخانه و موزه ملی ملک، دوستداران فرهنگ و تمدن اسلامی- ایرانی را به حضور در نخستین جلسه کارگاه آموزشی از سلسله نشست‌های علوم و فنون در ایران دوران اسلامی با موضوع «طب سنتی بر اساس کتاب قانون ابن سینا» در روز شنبه 13 بهمن 1397 خورشیدی ساعت 14 فرامی‌خواند. حضور در این کارگاه آموزشی، رایگان و برای همگان آزاد است. این کارگاه آموزشی در ساختمان کتابخانه و موزه ملی ملک در محوطه تاریخی باغ ملی تهران به نشانی «میدان امام خمینی (ره)، سردر باغ ملی، خیابان ملل متحد (میدان مشق)» از دوستداران، دانش‌جویان و پژوهشگران طب سنتی میزبانی می‌کند.

برچسب‌ها:

نظر شما: