نقش سرو در فرهنگ ایرانی در موزه کتاب و میراث مستند ایران به نمایش درآمد

نمایشگاه «سروستان؛ نقش سرو در فرهنگ ایرانی» با همکاری موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در موزه کتاب و میراث مستند ایران برپا شد.

نقش سرو در فرهنگ ایرانی در موزه کتاب و میراث مستند ایران به نمایش درآمد

با همکاری موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

نقش سرو در فرهنگ ایرانی در موزه کتاب و میراث مستند ایران به نمایش درآمد

نمایشگاه «سروستان؛ نقش سرو در فرهنگ ایرانی» با همکاری موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در موزه کتاب و میراث مستند ایران برپا شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، گزیده‌ای از تصویرهای آثار نفیس تاریخی کتابخانه و موزه ملی ملک که به نقش سرو زینت یافته، در قالب نمایشگاهی با 23 تابلوی تصویر آثار در موزه کتاب و میراث مستند ایران در سازمان اسناد و کتابخانه‌ ملی جمهوری اسلامی ایران به نمایش درآمده است.

نمایشگاه سروستان در ادامه همکاری‌های مشترک کتابخانه و موزه ملی ملک با سازمان اسناد و کتابخانه‌ ملی جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز درخت‌کاری، با هدف افزایش سطح ذوق و سلیقه بازدیدکنندگان این موزه، گسترش فرهنگ و هنر اسلامی- ایرانی و شناساندن گوشه‌ای از نفایس کتابخانه و موزه ملی ملک برپا شده است.

نقش سرو در دسته نقش‌های اصیل ایرانی در آثار تاریخی به شمار می‌آید که هنرمندان در دوره‌های گوناگون در آثارشان به کار برده‌اند. این نقش در آثار خطی، نگارگری، فلزی، جزوه‌های قرآنی و منسوجات گنجینه کتابخانه و موزه ملی ملک به چشم می‌خورد. نسخه‌های قرآنی به خط‌های کوفی، نسخ و غبار، نگاره‌هایی برگرفته از کلیات سعدی و دیوان حافظ و منسوجاتی مانند قالیچه جانمازی بلوچ و رومیزی قلم‌کار، از این دسته آثار زینت‌یافته به نقش سرو کتابخانه و موزه ملی ملک به شمار می‌آید که تصویرهای آن‌ها نمایشگاه سروستان عرضه شده است. این نمایشگاه بازدیدکنندگان را با دگرگونی نقش سرو در گذر تاریخ و فرهنگ ایران آشنا می‌کند و چگونگی به‌کارگیری نقش این درخت را در صورت‌های گوناگون، منفرد یا همراه با دیگر نقش‌های در آثار هنرمندان ایرانی آب و خاک نشان می‌دهد. درخت سرو از دیرباز با دو آیین شادمانی و سوگواری در فرهنگ و تمدن ایران، همچنین باورهای اسطوره‌ای، باستانی و عامیانه مردم این سرزمین پیوند داشته است.

کتابخانه و موزه ملی ملک، نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران و یکی از شش کتابخانه بزرگ کشور در گستره نسخه‌های خطی به شمار می‌آید که حاج حسین آقا ملک در سال 1316 خورشیدی بر آستان قدس رضوی وقف کرده است. این فرهنگ‌دوست و واقف بزرگ در وقف‌نامه خود یادآور شده است آثار تاریخی و کتاب‌های این گنجینه از ساختمان آن نباید بیرون برده شوند. کتابخانه و موزه ملی ملک از این‌رو بسته‌هایی نمایشگاهی از تصویر آثار تاریخی و نسخه‌های خطی فراهم آورده است و به مرکزهای فرهنگی و آموزشی سراسر کشور برای نمایش و بهره‌گیری شهروندان وامی‌گذارد.

نمایشگاه‌ سروستان تا پایان سال 1397 هر روز به جز روزهای پنج‌شنبه و تعطیلات از ساعت 8 تا ساعت 16 در موزه کتاب و میراث مستند ایران در ساختمان کتابخانه ملی ایران به نشانی تهران، بزرگراه شهید حقانی (غرب به شرق)، بلوار کتابخانه ملی ایران از دوستداران فرهنگ و هنر اسلامی- ایرانی میزبانی می‌کند.

برچسب‌ها:

نظر شما: