​چهارمین و واپسین جلسه کارگاه آموزشی «طب سنتی بر اساس کتاب قانون ابن سینا» برگزار شد

چهارمین و واپسین جلسه کارگاه آموزشی «طب سنتی بر اساس کتاب قانون ابن سینا» با تدریس دکتر علی رحیمی‌خواه، متخصص و پژوهشگر طب سنتی در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار شد.

​چهارمین و واپسین جلسه کارگاه آموزشی «طب سنتی بر اساس کتاب قانون ابن سینا» برگزار شد

چهارمین و واپسین جلسه کارگاه آموزشی «طب سنتی بر اساس کتاب قانون ابن سینا» برگزار شد

چهارمین و واپسین جلسه کارگاه آموزشی «طب سنتی بر اساس کتاب قانون ابن سینا» با تدریس دکتر علی رحیمی‌خواه، متخصص و پژوهشگر طب سنتی در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، دکتر علی رحیمی‌خواه در این کارگاه آموزشی که در چارچوب سلسله نشست‌های علوم و فنون در ایران دوران اسلامی در بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران در چهار جلسه برپا شد، در چهارمین جلسه عصر شنبه 18 اسفند 1397 خورشیدی، درباره ویژگی‌ها، روش‌ها و دیگر جزییات دانش طب سنتی ایرانی سخن راند. کتابخانه و موزه ملی ملک، متن تفصیلی سخنان مدرس این کارگاه را به زودی منتشر می‌کند.

گزیده تصویرهای چهارمین و واپسین جلسه کارگاه آموزشی «طب سنتی بر اساس کتاب قانون ابن سینا» را در ادامه می‌بینید؛

برچسب‌ها:

نظر شما: