​نشست پژوهشی «چگونگی شکل‌گیری موزه و جایگاه موزه‌داران در فرانسه» در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار شد

نشست پژوهشی «چگونگی شکل‌گیری موزه و جایگاه موزه‌داران در فرانسه» با سخنرانی هانا شیدیاک، موزه‌دار بخش آسیا و خاورمیانه موزه کیوبرنلی- ژاک شیراک (موزه مردم‌شناسی) پاریس فرانسه (Musée du Quai Branly) در روز چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۴ در کتابخانه و موزه ملی ملک با حضور گسترده دوستداران ایرانی و غیر ایرانی موزه و موزه‌داری به ویژه دانشجویان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به سیر دگرگونی موزه و موزه‌داری در فرانسه برگزار شد.

​نشست پژوهشی «چگونگی شکل‌گیری موزه و جایگاه موزه‌داران در فرانسه» در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار شد

نشست پژوهشی «چگونگی شکل‌گیری موزه و جایگاه موزه‌داران در فرانسه» در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار شد

نشست پژوهشی «چگونگی شکل‌گیری موزه و جایگاه موزه‌داران در فرانسه» با سخنرانی هانا شیدیاک، موزه‌دار بخش آسیا و خاورمیانه موزه کیوبرنلی- ژاک شیراک (موزه مردم‌شناسی) پاریس فرانسه (Musée du Quai Branly) در روز چهارشنبه 21 فروردین 1398 ساعت 14 در کتابخانه و موزه ملی ملک با حضور گسترده دوستداران ایرانی و غیر ایرانی موزه و موزه‌داری به ویژه دانشجویان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به سیر دگرگونی موزه و موزه‌داری در فرانسه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، هانا شیدیاک، موزه‌دار بخش آسیا و خاورمیانه موزه کیوبرنلی- ژاک شیراک (موزه مردم‌شناسی) پاریس فرانسه (Musée du Quai Branly) در این نشست پژوهشی در کتابخانه و موزه ملی ملک درباره چگونگی شکل‌گیری موزه و جایگاه موزه‌داران در فرانسه سخن راند. متن تفصیلی این نشست به زودی منتشر خواهد شد.

گزیده تصویرهای نشست را در ادامه می‌توانید ببینید؛

برچسب‌ها:

نظر شما: