​کارگاه «شیوه صورت‌سازی در نقاشی دوره قاجار» در کتابخانه و موزه ملی ملک

کتابخانه و موزه ملی ملک، کارگاهی آموزشی با نام «شیوه صورت‌سازی در نقاشی دوره قاجار» در برگزار می‌کند.

​کارگاه «شیوه صورت‌سازی در نقاشی دوره قاجار» در کتابخانه و موزه ملی ملک

کارگاه «شیوه صورت‌سازی در نقاشی دوره قاجار» در کتابخانه و موزه ملی ملک

کتابخانه و موزه ملی ملک، کارگاهی آموزشی با نام «شیوه صورت‌سازی در نقاشی دوره قاجار» در برگزار می‌کند.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، کارگاه آموزشی «شیوه صورت‌سازی در نقاشی دوره قاجار» با آموزش محمدمهدی شیرین‌کار، نگارگر، در پیوستگیِ برگزاری کارگاه‌های توسعه فرهنگی- پژوهشی بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران در روز سه‌شنبه 10 اردیبهشت 1398 از ساعت 10 تا 13 در این موقوفه برپا می‌شود. هنرجویان در این کارگاه یک روزه آموزشی با گوشه‌ای از هنر سنتی ایران در دوره قاجار آشنا خواهند شد.

کتابخانه و موزه ملی ملک، گنجینه‌ای جذاب از آثار نقاشی و نگارگری در خود دارد که به دوره قاجار بازمی‌گردند. گزیده‌ای از این آثار برجسته در تالارهای موزه‌ای این موسسه وقفی به نمایش درآمده است. 

برچسب‌ها:

نظر شما: