الریش مارزلف، درباره بزرگ‌ترین تصویرگر ایرانی کتاب‌های چاپ سنگی، در کتابخانه و موزه ملی ملک سخن می‌راند

کتابخانه و موزه ملی ملک، نشست علمی «بررسی آثار و احوال علیقلی خویی» را با سخنرانی استادان، پژوهشگران و کارشناسان برجسته ایرانی و غیر ایرانی کتاب‌های چاپ سنگی و تصویرگری برگزار می‌کند.

الریش مارزلف، درباره بزرگ‌ترین تصویرگر ایرانی کتاب‌های چاپ سنگی، در کتابخانه و موزه ملی ملک سخن می‌راند

برپایی نشست علمی «بررسی آثار و احوال علیقلی خویی» در بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران

الریش مارزلف، درباره بزرگ‌ترین تصویرگر ایرانی کتاب‌های چاپ سنگی، در کتابخانه و موزه ملی ملک سخن می‌راند

کتابخانه و موزه ملی ملک، نشست علمی «بررسی آثار و احوال علیقلی خویی» را با سخنرانی استادان، پژوهشگران و کارشناسان برجسته ایرانی و غیر ایرانی کتاب‌های چاپ سنگی و تصویرگری برگزار می‌کند.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، نشست علمی «بررسی آثار و احوال علیقلی خویی» در روز شنبه 14 اردیبهشت 1398 خورشیدی از ساعت 14 با سخنرانی پروفسور الریش مارزلف، دکتر علی بوذری، دکتر رکسانا زنهاری، مصطفی لعل شاطری، حمید میزبانی، محمد گودرزی، سیده نسیم صلاحی، هم‌زمان با گشایش نمایشگاه «آثار چاپ سنگی علی‌قلی خویی» در بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران برپا می‌شود. این نشست علمی که با سخنرانی دکتر غلامرضا خواجه سروی، مدیرعامل موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک و دکتر حسن سلطانی، رییس دانشگاه هنر گشایش می‌یابد، با سخنرانی پروفسور الریش مارزلف درباره «احوال و آثار علی‌قلی خویی» و ارایه دستاوردهای پژوهش دکتر علی بوذری درباره «تصاویر علی‌قلی خویی در کتاب‌های چاپ سربی (طوفان البکاء 1265 ق، 1269 ق، 1270 ق، 1271 ق) به گونه‌ای تخصصی به شخصیت و آثار این تصویرگر سرشناس کتاب‌های چاپ سنگی در دوره قاجار می‌پردازد. دکتر رکسانا زنهاری در ادامه این نشست درباره «مطالعه تطبیقی تصاویر کلیات سعدی (1267 ق، 1268 ق "الف" و 1268 ق "ب") اثر علی‌قلی خویی، از منظر شخصیت‌پردازی» و مصطفی لعل شاطری درباره «نگرش علی‌قلی خویی به روایات اسلامی در مصورسازی "سفر حضرت مهدی (عج) با جبرئیل به عرش" در اسرار الشهاده (دیوان سرباز) (1268 ق)» سخن می‌رانند. سخنرانی‌های حمید میزبانی با موضوع «معناشناسی مقوله طبیعت/ تمدن در تصویرسازی‌های میرزا علی‌قلی خویی برای منظومه لیلی و مجنون در خمسه نظامی (۱۲۶۴ ق)»، محمد گودرزی درباره «ریخت‌شناسی رقم‌های علی‌قلی خویی» و سرانجام، سیده نسیم صلاحی درباره «بررسی و تحلیل نگاره‌های کتاب در بیان قصه حضرت سلیمان (1266 ق)»، دیگر بخش‌های این نشست علمی به شمار می‌آید.

نشست علمی «بررسی آثار و احوال علیقلی خویی» در کنار نمایشگاه «آثار چاپ سنگی علی‌قلی خویی» در کتابخانه و موزه ملی ملک، زمینه‌ای مناسب برای آشنایی با شخصیت، سبک و شیوه کاری این تصویرگر بزرگ کتاب‌های چاپ سنگی در تاریخ معاصر ایران است. میرزا علیقلی خویی، پرکارترین و توانمندترین هنرمند در گستره تصویرگری کتاب‌های چاپ سنگی فارسی به شمار می‌آید که آثاری فراوان و بی‌همتا برجای نهاده است. آثار وی نه تنها اصیل و جذاب است، که به آسانی با ویژگی‌های منحصربه‌فرد شناسایی می‌شود. نزدیک به 35 کتاب در گونه‌هایی ادبی همچون حکایت‌های عامه‌پسند، ادبیات کلاسیک و آثار داستانی با درون‌مایه‌های مذهبی شیعی با امضای علیقلی در پای تصویرها برجای مانده است.

نشست علمی «بررسی آثار و احوال علیقلی خویی» در روز شنبه 14 اردیبهشت 1398 خورشیدی هم‌زمان با گشایش نمایشگاه «آثار چاپ سنگی علی‌قلی خویی» با نمایش 11 اثر ویژه و برجسته چاپ سنگی با تصویرسازی میرزا علیقلی خویی، تصویرگر سرشناس کتاب‌های چاپ سنگی در دوره قاجار، در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار می‌شود. کتابخانه و موزه ملی ملک، دوستداران فرهنگ، هنر و تاریخ را به حضور در این نشست علمی در ساختمان موقوفه در محوطه تاریخی باغ ملی تهران به نشانی «میدان امام خمینی، سردر باغ ملی، خیابان ملل متحد (میدان مشق)» فرامی‌خواند.

برچسب‌ها:

نظر شما: