​تغییر ساعت خدمات‌رسانی کتابخانه و موزه ملی ملک در تاریخ‌های 4 و 8 خرداد 1398

خدمات‌رسانی کتابخانه و موزه ملی ملک در روزهای شنبه و چهارشنبه، چهارم و هشتم خرداد ۱۳۹۸ خورشیدی، هم‌زمان با فرارسیدن شب‌های ارزشمند قدر، از ساعت ۱۰:۱۰ آغاز خواهد شد.

​تغییر ساعت خدمات‌رسانی کتابخانه و موزه ملی ملک در تاریخ‌های 4 و 8 خرداد 1398

تغییر ساعت خدمات‌رسانی کتابخانه و موزه ملی ملک در تاریخ‌های 4 و 8 خرداد 1398

خدمات‌رسانی کتابخانه و موزه ملی ملک در روزهای شنبه و چهارشنبه، چهارم و هشتم خرداد 1398 خورشیدی، هم‌زمان با فرارسیدن شب‌های ارزشمند قدر، از ساعت 10:10 آغاز خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، هم‌زمان با فرارسیدن شب‌های ارزشمند، بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران با گرامی‌داشت این شب‌های ارزشمند و آرزوی اجابت همه دعاهای مومنان، خدمات‌رسانی خود را در روزهای شنبه و چهارشنبه، چهارم و هشتم خرداد 1398 خورشیدی، از ساعت 10:10 آغاز خواهد کرد. 

برچسب‌ها:

نظر شما: